PDA

View Full Version : Firewall பிரச்சனைமன்மதன்
17-08-2005, 01:56 PM
சகோதரி தேம்பாவுக்கு Firewall பிரச்சனையால் மன்றம் வர முடியவில்லையாம். அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன? ஏதாவது கோல்மால் பண்ணி Firewall நீக்க முடியுமா??

அன்புடன்
மன்மதன்

baranee
17-08-2005, 08:55 PM
கோல்மால் பண்ணினாலும் அதனை கண்காணிக்க முடியும், முதலில் அட்மின் இடம் விளக்கி அனுமதி கோருவதே நல்லது.

( கோல்மால் பண்ண உதவும் தளங்களை மின்னஞ்சலில் அனுப்பி உள்ளேன் )

மன்மதன்
18-08-2005, 04:37 AM
இதை தேம்பாவுக்கு தெரிவித்து விடுகிறேன் பரணி.. அவருக்கு ஜிமெயிலில் அனுப்பிவையுங்க..
அன்புடன்
மன்மதன்