PDA

View Full Version : பாசம்Birundan
05-08-2005, 11:53 AM
பாசம் என்பது பட்ட காயங்களுக்கு
கணக்குபார்த்து குறைவதில்லை!
இறுதி கட்டையுடன்
அழிவதுதன் பாசம்.
அன்புடன் பிருந்தன்

Mano.G.
06-08-2005, 01:27 AM
உண்மையான பாசமே அது,
இப்போதுதான் பாசம் காட்டுவது போல்
பாசாங்கும் செய்கின்ற உலகமிது

அருமை தொடருங்கள்

மனோ.ஜி