PDA

View Full Version : மொழியறிவு !!பாவூர் பாண்டி
15-01-2014, 02:08 AM
கல்வி அதன் தேவை அறிந்த
மேன்மக்கள் பயன் அறியா - புழுவாம்
இன்ன வேண்டுமென கூற யியலா
அறிவு தேடுவதோ ஆங்கிலத்தை !

யாது மாகி இருப்பவன் அறிந்த
ஆங்கில மற்று வேறொன்றும் - அறியா
பேதை யிவன் இம்மோகம் விடுத்து
அறிய வேண்டும் தாய்மொழி !

உதயசூரியன்
15-01-2014, 03:07 PM
மிக சரி.. அறிவு தான் ரொம்ப முக்கியம்..