PDA

View Full Version : கொஞ்சினாலும்தமிழ்குமரன்
19-01-2004, 03:38 AM
கொஞ்சினாலும்
கெஞ்சினாலும்
வஞ்சி அவள்
மூஞ்சி
சிவக்கும்
மிஞ்சினால்
என் முகம்
அஞ்சி தவிக்கும்.

இக்பால்
19-01-2004, 04:44 AM
நன்றாக இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் எழுதி இருக்கலாம்.

முஞ்சி=மூஞ்சி? :)

தமிழ்குமரன்
19-01-2004, 09:47 AM
நன்றி நண்பரே.

aren
19-01-2004, 11:13 AM
இதுதானா காதல்

நன்றாக உள்ளது. தொடருங்கள்.