PDA

View Full Version : கண்ணாடி இரவு...!கலாசுரன்
29-11-2011, 05:20 AM
*
தன்னை சூழ்ந்தபடி
குரூரமாய்ப்
பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்
யாரோ ஒருவரின்
பிம்பங்களை

நகைத்தபடி
பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது
அந்நியமான ஒரு கனவு

அதன்
பிரதிபலிப்புகளில் இலகுவாய்
நிகழும் மரணம்
தன் பிம்பங்களைக்கூட
கெக்கலிக்க செய்கிறது..

மௌனத்தில்
சிதைந்து
உதிர்கிறது
இன்னுமொரு
கண்ணாடி இரவு..
*
***
கலாசுரன்

நன்றி உயிர்மை, உயிரோசை
http://www.uyirmmai.com/Uyirosai/Contentdetails.aspx?cid=3871