PDA

View Full Version : முறிவுCEN Mark
14-01-2011, 11:17 AM
அவளும் நோக்கி
நானும் நோக்கி
இருவர் அலைவரிசையும்
ஒன்றாய் ....

இரவு பகல் பாராது
பேசி..பேசியே
உலகம் விழித்தது.

தோப்பு, துறை
திரையரங்கு சலித்த பின்பு
பக்குவமாய் உறவு முறித்தேன்
பாரதி வேண்டாமென்று !!!

(பாரதி - அலைவரிசை வழங்குனர்
நோக்கி - nokkia
அலைவரிசை - network)

கௌதமன்
14-01-2011, 01:48 PM
அலைவரிசை என்றாலே
பிரச்சனை தானோ?

CEN Mark
14-01-2011, 01:56 PM
அலைவரிசை என்றாலே
பிரச்சனை தானோ?

அலைவரிசை நம் சீர் வரிசையை கொள்முதல் செய்தால் பிரச்சினைதானே?