PDA

View Full Version : எதிரும் புதிரும்muthuvel
11-03-2010, 02:50 AM
உடைபட்டது காந்தி சிலை ,
ஊரில் அமைதி,
உடைபட்டது சாதி சிலை ,
ஊரில் கலவரம் ...

பாபர் கோயில், இருக்கும் இடம் குற்றமாம் ,
கோவிலை இடித்தனர்,
கோவிலுக்குள் குற்றமாம் ,
பூசாரியை உதைத்தனர் ...