PDA

View Full Version : ஹைதி நில நடுக்கம்muthuvel
20-01-2010, 12:41 PM
பல அடுக்குகள்
கீழே மோதியதால் ,
பல அடுக்குகள் மேலே சரிந்தன ,

சிவா.ஜி
20-01-2010, 01:58 PM
நல்ல வரிகள். வாழ்த்துகள் முத்துவேல்.

சுகந்தப்ரீதன்
21-01-2010, 12:49 PM
கவிதைக்கு நிகழ்வைவிட உணர்வு முக்கியம் முத்துவேல்..!!

கவிதை நிகழ்வோடு நிற்கிறது... இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சிக்கலாமே..?!

muthuvel
21-01-2010, 12:52 PM
கவிதைக்கு நிகழ்வைவிட உணர்வு முக்கியம் முத்துவேல்..!!

கவிதை நிகழ்வோடு நிற்கிறது... இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சிக்கலாமே..?!

இது நல்லா இல்லையா ?
விமர்சனத்துக்கு நன்றி ,
முயற்சிகுறேன் ,