PDA

View Full Version : ஹைக்கூmuthuvel
11-01-2010, 03:57 PM
கிரெடிட் கார்டு

பொருட்கள் வாங்கினேன் பல,
மாத கடைசியில் கையில் மிஞ்சியது சில,
இப்பொழுது யோசிக்கிறேன் கடனிலிருந்து மீள ...ஏழை
மூச்சு விடாமல் ஓடுகிறேன்,
விடாமல் துரத்துகிறது ,
வறுமை....

muthuvel
11-01-2010, 04:05 PM
கிரெடிட் கார்டு

பொருட்கள் வாங்கினேன் பல,
மாத கடைசியில் கையில் மிஞ்சியது சில,
இப்பொழுது யோசிக்கிறேன் கடனிலிருந்து மீள ...ஏழை
மூச்சு விடாமல் ஓடுகிறேன்,
விடாமல் துரத்துகிறது ,
வறுமை....குழந்தை தொழிலாளி
கிளாசுக்கு போகாமல் ,
அதை கழுவுகிறான் ,
வறுமையால் ...

muthuvel
11-01-2010, 04:16 PM
குழந்தை தொழிலாளி
கிளாசுக்கு போகாமல் ,
அதை கழுவுகிறான் ,
வறுமையால் ...

சந்திரகிரகணம்

பகலில் ,
நான் காணும் சந்திரகிரகணம் ,
உன் தேகத்தை ,
என் தேகத்தால் ,
அணைப்பதால் ..............,