PDA

View Full Version : தவறுsaroja20
21-11-2009, 11:11 AM
தவறு
--------
யார் தான் செய்யவில்லை?
இந்த மானுட ஜென்மமே,
ஆதி மனுஷி ஏவாள் செய்த,
தவறின் கூலியே...............

குணமதி
21-11-2009, 02:01 PM
தெரியாமல் செய்வது தவறு!

தெரிந்து செய்வது குற்றம்.

குற்றம் தண்டனைக்குரியது.

இளசு
21-11-2009, 08:37 PM
கவிதைக்குப் பாராட்டுகள்!


ஏவாள் தவறை வரவேற்கிறேன்..
இல்லையேல் நாம்
இல்லையே!!

அமரன்
21-11-2009, 08:46 PM
தவறு
--------
யார் தான் செய்யவில்லை?
இந்த மானுட ஜென்மமே,
ஆதி மனுஷி ஏவாள் செய்த,
தவறின் கூலியே...............

ஏவாள்..
தவறிலும் தழைக்கு
எடுத்துக்காட்டு..

கவிதைக்குப் பாராட்டு.

உங்களைப் பற்றிய சிறு குறிப்பு ஒன்றை
உறுப்பினர் அறிமுகப்பகுதியில் வரைந்திடலாமே.

இளசு
21-11-2009, 08:47 PM
ஏவாள்..
தவறிலும் தழைக்கு
எடுத்துக்காட்டு..

தழை எடுத்துக் கட்டியதே
'தவறு'' இழைத்து முடித்த பின்தானே?:icon_ush: