PDA

View Full Version : சீர், சீரின்மை!குணமதி
17-11-2009, 11:43 AM
சீரும் சீரின்மையும்!மின் விசிறியில் சீரான சுழற்சி ஒலி;

ஊடே, பழுதினால் ஓர் ஒலி ஒழுங்காக.

சீரில், சீரின்மைச் சீர்!

சுகந்தப்ரீதன்
18-11-2009, 09:18 AM
இலக்கணத்தை இப்படிக்கூட ஒப்பிட்டு உரைக்க முடியும்ன்னு எங்க தமிழ்வாத்தியாருக்கு தெரியாம போச்சே குணமதி..!!

சீரும் சீரின்மையும் சிறப்பாய் தொடரட்டும்..!!

குணமதி
18-11-2009, 01:55 PM
நன்றி நண்பரே.

ஜனகன்
18-11-2009, 03:02 PM
சீர் சீரிமை வாசிக்கும்போது; பழமொழி போலவும் இருக்கின்றது. திருக்குறள் போலவும் இருக்கின்றதே!!!!!!!!!!!!நல்ல வரிகள்.

குணமதி
18-11-2009, 03:05 PM
சீர் சீரிமை வாசிக்கும்போது; பழமொழி போலவும் இருக்கின்றது. திருக்குறள் போலவும் இருக்கின்றதே!!!!!!!!!!!!நல்ல வரிகள்.

நன்றி.

பொருள் புரியும்படி இருக்கிறதென்று நினைக்கின்றேன்.

அறிஞர்
18-11-2009, 10:33 PM
ஆஹா... மின்விசிறி பழுதிலும் ஒரு கவிதையா...
அருமை குணமதி

குணமதி
20-11-2009, 04:19 AM
ஆஹா... மின்விசிறி பழுதிலும் ஒரு கவிதையா...
அருமை குணமதி

அறிஞரின் அன்பு பாராட்டிற்கு நன்றி.