PDA

View Full Version : அடைக்கலப் பாம்புகள்M.Rishan Shareef
29-06-2009, 01:49 PM
அடைக்கலப் பாம்புகள் (http://mrishansharif.blogspot.com/2009/06/blog-post.html)-
இச் சிறுகதை "உரையாடல் : சமூக கலை இலக்கிய அமைப்பின் சிறுகதைப் போட்டி"க்காக எழுதப்பட்டதென்பதால், அதன் விதிமுறைகளுக்கமைய இங்கு இடமுடியவில்லை.

இச் சிறுகதையை பதிவாக இங்கே பார்க்கலாம்.
http://mrishansharif.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

ராஜா
21-07-2012, 03:18 PM
கவித்துவமான தலைப்பு ரிஷான்..