PDA

View Full Version : வீடியோ காட்சி போகும்போது - Print Screenமஸாகி
27-01-2009, 06:38 AM
மீடியா பிளேயரில், வீடியோ காட்சி போகும்போது - Print Screen key கொடுக்க முடியுமா..?

அன்புரசிகன்
27-01-2009, 06:50 AM
முடியும்...

பாரதி
27-01-2009, 07:19 AM
அன்புரசிகன் சொன்னது சரி.