PDA

View Full Version : முற்றுப்புள்ளிநாகரா
16-07-2008, 03:34 PM
புதைத்தேன்
செடியாய் முளைத்தது
கேள்வி

எரித்தேன்
ஜ்வாலையாய் எழுந்தது
கேள்வி

கருவிலேயே கலைக்கலாம்
என்று தீர்மானிக்கக்
கருவில் கண்டதோ
ஒன்றல்ல
இரண்டல்ல
அடுக்கிய கோடியாய்
அழிக்கவே முடியாத
கேள்விகள்

இப்போது புரிகிறது
முற்றுப்புள்ளி
ஓயாமல் கேள்வி நோய் பரப்பும்
அழிக்க முடியாத
நுண்ணுயிரென்று

இளசு
16-07-2008, 05:49 PM
கேள்விகள் இல்லையெனில் வாழ்க்கை ஏது?
கெட்ட கேள்வி என ஒன்று கிடையாது!

வினவுதலும் தேடுதலும்.. ஒரு வளையமாய்... வாழ்க்கை!

வாழ்த்துகள் நாகரா அவர்களே!

நாகரா
17-07-2008, 02:06 PM
உம் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி இளசு