PDA

View Full Version : சில புரிதல்கள்….rshan4
23-04-2008, 03:53 PM
சில புரிதல்கள்….

புரிந்து கொள்ளா உணர்வுகளை
பரிந்துரைத்து என்ன இலாபம்?

தெரிந்திருந்தும் செய்யும் தவறுகளை
எடுத்துரைத்து என்ன இலாபம்?

வட்டம் போட்டு வாழ்வது
விட்டம் போட்டு ஏற்றும் கொடி போல

பட்டம் போல் பறந்து திரிய
விட்டம் ஒன்றும் விதிவிலக்கு அல்ல

இயல்பாகப் புரிந்தாலும்
எழுகின்ற பிரச்சனைக்கு

விடைகான வழியில்லை
வேதனைகள்தான் விடையாகும்

புரிந்திருந்தும் பதில்கள் சில
பக்கமாய் நின்றுதான் பார்க்கின்றன.

-முகவன்-
:icon_b:

shanthija
06-05-2008, 01:07 AM
நன்பரே உங்கல் கவியின் அர்த்தங்கல் யாவும் உண்மையான விடையங்கலே மிகவும் அருமையாகவும் அற்புதமாகவும் எலுதியுள்ளீர்கல் வாழ்த்துக்கல்

அன்புடன்
லதுஜா