PDA

View Full Version : சுப்பிரமனியசாமியின் பேட்டிசக்திவேல்
13-09-2007, 03:32 AM
http://www.kumudam.com தளத்தில், குமுதம் வெப் டிவியில் சுப்பிரமனியசாமியின் சமீபத்திய பேட்டியை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள், பாருங்கள் படா தமாஷாக இருக்கிறது. இது குறித்து விவரமாக பிறகு பதிகிறேன்.