PDA

View Full Version : விண்ணியல் செய்திகள்சுட்டிபையன்
21-06-2007, 07:28 AM
விண்வெளி சம்பந்தமான சகல செய்திகளையும் இதிலே இனணைத்து தொடராக சேமிக்கலாம் நண்பர்களே

சுட்டிபையன்
21-06-2007, 07:33 AM
ஒளிமிகு வளையல்கள் அணிந்த பனிமிகு சனிக் கோளம்

விண்வெளியில் தொலை நோக்கி மூலம் பார்ப்போர் நெஞ்சைக் கவர்ந்து கண் கொள்ளாக் காட்சியாய் வெண்ணிற ஒளியுடன் மிளிர்வது, சனிக்கோள். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த பூர்வீகக் குடிமக்களுக்கே அறிமுகமானது, சனிக் கோள். தொலை நோக்கிக் கருவிகள் தோன்றாத காலத்திலே, அதன் ஆமை நகர்ச்சியை ஒழுங்காகத் தொடர்ந்து, வெறும் கண்கள் மூலமாகக் கண்டு பழங்குடி வானியல் ஞானிகள் ஆராய்ந்து வந்தார்கள். ரோமானியர் சனிக் கோளை வேளாண்மைக் கடவுளாய்ப் [God of Agriculture] போற்றினார்கள்.

கி.பி.1610 ஆண்டில் இத்தாலிய வானியல் மேதை காலிலியோ, தனது பிற்போக்கான தொலை நோக்கிக் கருவியில், ஒளி மயமான சனிக் கோளை முதலில் பார்த்த போது, ஒளிப் பொட்டுக்கள் [Bright Spots] சனியின் இருபுறமும் ஒட்டி இருப்பதாக எண்ணினார்! தெளிவாகத் தெரியாத வடிவத்தைக் கொண்டு, சனியின் தள அமைப்பு [Geometry] புரியாது, சனி இருபுறமும் குட்டி அண்டங்கள் ஒட்டி நடுவே உருண்டை வடிமுள்ள ஒரு முக்கோள் கிரகம் [Triplet Planet] என்று தவறாக அறிவித்தார்!


1655 இல் டச் வானியல் வல்லுநர் கிரிஸ்டியான் ஹூயூஜென்ஸ் செம்மையான தொலை நோக்கியில் சற்று கூர்ந்து பார்த்து, மெலிதான வட்ட வளையம் சனிக்கோளின் இடுப்பைச் சுற்றி உள்ளது என்று அறிவித்துக் காலிலியோவின் தவறைத் திருத்தினார். மேலும் சனியின் வட்டத் தட்டு, சனி சுற்றி வரும் சுழல்வீதியின் மட்டத்திலிருந்து [Orbital Plane] மிகவும் சாய்ந்துள்ளது என்றும் எடுத்துரைத்தார். சனியின் வளையம் திரட்சி [Solid] யானது, என்று அவர் தவறாக நம்பினார்.

இத்தாலியில் பிறந்த பிரெஞ்ச் வானியல் நிபுணர், காஸ்ஸினி சில ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சனியின் வளையங்களில் இடைவெளி இருப்பதை முதன் முதல் கண்டு பிடித்து, வளையம் திரண்ட தட்டு [Solid Disk] என்னும் கருத்தை மாற்றினார். 1789 இல் பிரான்ஸின் பியர் ஸைமன் லப்லாஸ் சனியின் வளையங்களில் எண்ணற்ற சிறு துணுக்குகள் [Components] நிறைந்துள்ளன என்னும் புதிய கருத்தை எடுத்துரைத்தார். சனிக்கோளின் வட்ட வளையங்களில் கோடான கோடிச் சிறு துகள்கள் [Particles] தங்கி இருப்பதால்தான், வளையங்களில் ஒழுங்கு நிலைப்பாடு [Stability] நீடிக்கிறது என்னும் நியதியைக் கணித மூலம் 1857 இல் நிரூபித்தவர் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மாக்ஸ்வெல்.


சூரிய மண்டலத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி
சூரிய மண்டலத்தில் பூத வடிவான வியாழக் [Giant Jupiter] கோளுக்கு அடுத்தபடி, மிகப் பெரிய கிரகம் சனிக் கோளம். சனிக் கிரகம் பூமியிலிருந்து குறைந்தது 720 மில்லியன் மைல் தூரத்தில் உள்ளது. கோள வடிவில் சனி, பூமியை விட சுமார் பத்து மடங்கு பெரியது. ஒரே மட்ட அமைப்பில் ஏகமைய வட்டங்களில் [Concentric Circles] பல வளையங்களை அணிந்து மிக்க எழிலுடன் இலங்கும் சனிக் கோளுக்கு ஈடு, இணை சூரிய மண்டலத்தில் எந்தக் கோளும் இல்லை.

சூரிய குடும்பத்தில் 858 மில்லியன் தூரத்தில் தொலை வரிசையில் ஆறாவது அண்டமாகச் சுழல்வீதியில் சுற்றி வருவது, சனிக் கோள். சனியின் மத்திம ரேகை விட்டம் [Equatorial Diameter] 75,000 மைல்; துருவ விட்டம் [Polar Diameter] 66,000 மைல். துருவங்களில் சப்பையான உருண்டை, சனிக் கோளம். ஒரு முறைச் சனிக்கோள் சூரியனைச் சுற்றி வர, 29 ஆண்டுகள் 167 நாட்கள் ஆகின்றன.

பூமியில் உள்ள நவீன பூதத் தொலை நோக்கி மூலம் பார்த்தாலும், சனி மண்டலத்தில் ஒரு சில ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் இடைவெளிக்கு மேல் ஆராய முடியாது. பூகோளச் சுழல்வீதியில் [Earth s Orbit] சுற்றி வரும் ஹப்பிள் விண்வெளித் தொலை நோக்கியில் [Hubble Space Telescope] 1990 ஆம் ஆண்டு, முதன் முதலில் சனிக் கோளில் ஒரு மாபெரும் வெண்ணிறத் தளம் [White Spot] கண்டு பிடிக்கப் பட்டது. பல மில்லியன் மைல் தூரத்தில் சூரிய மண்டலத்தின் வெளிக்கோள்களில் ஒன்றாக, ஆமை வேகத்தில் சுற்றி வரும் சனிக்கோளை, விண்வெளி ஆய்வுச்சிமிழ்கள் [Space Probes] மூலமாகத்தான் அறிய முடியும்.

சனிக்கோள் அருகே பறந்த அமெரிக்க விண்வெளிக் கப்பல்கள்

ரஷ்யா செவ்வாய், வெள்ளிக் கோள்களை மட்டும் ஆராய, பல விண்வெளி ஆய்வுச்சிமிழ்களை ஏவிக் கொண்டு, வியாழன், சனி, யுரேனஸ், நெப்டியூன், புளுடோ போன்ற மற்ற அண்ட கோளங்களை ஆய்வதில் எந்த வித ஆர்வமும் காட்டிக் கொள்ளவில்லை. ஆனால் அப்பணியில் முழு முயற்சி எடுத்து, அமெரிக்கா நிதியையும், நேரத்தையும் செலவு செய்து மும்முரமாக முற்பட்டு பல அரிய விஞ்ஞானச் சாதனைகளை உலகுக்கு எடுத்துக் காட்டியது.

1972-1973 ஆண்டுகளில் முதன் முதல் ஏவப்பட்டுப் பயணம் செய்த மூன்று விண்வெளி ஆய்வுச்சிமிழ்கள் [Space Probes] கண்டனுப்பிய சனி மண்டல விபரங்கள் மாபெரும் முற்போக்கான விஞ்ஞானச் சிறப்புக்கள் உடையவை. பயனீயர்-10,-11 [Pioneer-11,-12] ஆகிய இரண்டு விண்வெளிக் கப்பல்கள் வியாழக் [Jupiter] கோளைக் குறிவைத்து அனுப்பப் பட்டாலும், அதைத் தாண்டி அப்பால் பறந்து சென்று, அண்டவெளி விண்மீன் [Interstellar] மந்தைகளைப் படமெடுக்கவும் உதவின.


பயனீயர்-11 [Also called Pioneer-Saturn] 1973 ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி ஏவப்பட்டு, வியாழனை நெருங்கி 1974 டிசம்பர் 2 ஆம் நாள் பயணம் செய்து, சனிக்கோளை 1979 செப்டம்பர் முதல் தேதி 12600 மைல் அருகி, வளையத்தை ஊடுருவிச் சென்று, பூமியிலிருந்து மனிதர் ஏவி முதலில் சனிக்கோளை அண்டிய விண்கப்பல் என்று விண்வெளிச் சரித்திரப் புகழ் பெற்றது. அத்துடன் பயனீயர்-11 சனியின் இரண்டு புதிய வளையங்களை முதன் முதல் கண்டு பிடித்தது. மேலும் சனியின் காந்தக் கூண்டுக்குள் [Magnetosphere] கதிர்வீச்சு வளையங்கள் [Radiation Belts] பரவி இருப்பதையும் படமெடுத்துப் பூமிக்குப் புள்ளி விபரங்களை அனுப்பியது.

அடுத்து 1977 இல் யாத்திரைக் கப்பல்கள் வாயேஜர்-1,-2 [Voyager-1,-2] சனிக் கோளைக் குறிவைத்து ஏவப்பட்டு விஞ்ஞான விளக்கங்களை அறிந்திடவும், வியாழக் கோளை ஆராய்ந்தபின் சனிக் கோளைச் சுழல்வீதியில் சுற்றி வந்து, அதன் இயற்கைச் சந்திரன்களைப் படமெடுக்கவும் அனுப்பப் பட்டன. 1977 செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதியில் வாயேஜர்-1 ஏவப்பட்டு, சனிக் கோளை 1980 நவம்பர் 12 ஆம் நாள் அடைந்து சுற்ற ஆரம்பித்தது. அதற்கு முன்பே 1977 ஆகஸ்டு 20 இல் ஏவப்பட்ட வாயேஜர்-2 வியாழனைப் பற்றிய தகவல்களை அனுப்பி விட்டு, சனிக் கோளை 1981 ஆகஸ்டு 25 இல் அண்டிச் சுழல்வீதியில் சுற்ற ஆரம்பித்தது. இரண்டு விண்வெளி ஆய்வுச்சிமிழ்களும் சனி மண்டலக் கூட்டுறுப்புகள் [Composition], தளவியல் [Geology], சூழகத்தின் தட்ப, வெப்பநிலை [Meteorology], துணைக் கோள்கள் நகர்ச்சி [Dynamics of Regional Bodies] ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து விபரங்களைப்பூமிக்கு அனுப்பின.

சனி மண்டலம் வாயுப் பாறை உறைந்த ஒரு பனிக்கோளம்!

சனித் தளத்தின் திணிவு [Density] பூமியின் திணிவில் எட்டில் ஒரு பங்கு! காரணம் சனிக் கோளில் பெரும்பான்மையாக இருப்பது, ஹைடிரன் [Hydrogen] வாயு. மிக்க பளு உடைய சனியின் சூழ்நிலை, சூழக அழுத்தத்தைச் [Atmospheric Pressure] சனியின் உட்பகுதியில் விரைவில் உச்சமாக்கி ஹைடிரஜன் வாயு திரவமாய்த் தணிவடைகிறது [Condenses into a Liquid]. உட்கருவில் திரவ ஹைடிரஜன் மிக்கப் பேரழுத்தத்தால் இரும்பாய் இறுகி, உலோக ஹைடிரஜன் [Metallic Hydrogen] பாறை ஆகி, மின்கடத்தி யாக [Electrical Conductor] மாறுகிறது. சனிக்கோளம் ஒரு பிரமாண்டமான காந்தக் களமாக [Magnetic Field] இருப்பதற்கு இதுவே காரணம்.

சனியின் நடுவே ஒரு வேளை கடும் பனிக்கரு[Icy Nucleus] உறைந்துபோய் இருக்கலாம்! அல்லது கன மூலகங்கள் [Heavy Elemets] பேரழுத்தத்தில் பாறையாகி சுமார் 15,000 டிகிரி C உஷ்ணம் உண்டாகி யிருக்கலாம்! 4.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோன்றிய சூரிய குடும்பத்தில் பிறந்த வியாழன், சனிக் கோள்கள் ஈர்ப்பியல் கொந்தளிப்பு [Gravitational Settlement] அடங்கி இன்னும் நிலைப்பாடு [Stability] பெறவில்லை. அதனால் அண்டத்தின் கருச் சுருக்கம் [Contraction] உஷ்ணத்தை மிகுந்து வெளிப்படுத்தி, சனிக்கோள் தான் சூரியனிட மிருந்து பெறும் வெப்பத்தைவிட மூன்று மடங்கு மிகையாக விண்வெளியில் அனுப்புகிறது!

சனியின் வாயு மண்டலத்தில் இருப்பது, ஹைடிரஜன் 88%, ஹீலியம் 11%. மேகக் கூட்டங்களின் வெளித் தோல் உஷ்ணம் -176 டிகிரி C. சனி தன்னைத் தானே சுற்றும் காலம் சுமார் பத்தரை மணி நேரம். மத்திம ரேகைக் காற்று [Equatorial Winds] அடிக்கும் வேகம் மணிக்கு 1060 மைல்!

சனிக்கோள் அணிந்துள்ள ஒளிவீசும் எழில் வளையங்கள்!

சனி மண்டலத்தின் ஒளிமயமான வளையங்கள் மிகவும் பிரம்மாண்டமான பரிமாணம் உடையவை! சனியின் வளையங்களை பெண்ணின் கை வளையல் என்றோ, கால் சிலம்பாகவோ, அன்றி இடை அணியாகவோ எப்படி வேண்டு மானாலும் ஒப்பிடலாம்! சனிக் கோளின் விட்டம் சுமார் 75,000 என்றால், அதற்கு அப்பால் பரவிய வெளி வளையத்தின் விட்டம் 170,000 மைல்! உள்ளே முதல் வளையத்தின் விட்டம் 79,000 மைல்! E,G,F,A,B,C,D, என்னும் பெயர் கொண்ட ஏழு வளையங்கள், சனியின் இடையை ஒட்டியாண அணிகளாய் எழிலூட்டுகின்றன! E என்னும் வளையம் அனைத்துக்கும் வெளிப்பட்டது. D என்னும் வளையம் அனைத்துக்கும் முற்பட்டது. A வளையத்துக்கும் B வளையத்துக்கும் இடைவெளி மட்டும் சுமார் 3000 மைல்! காலில் அணியும் சிலம்புக்குள்ளே இருக்கும் முத்துக்களைப் போல் ஒவ்வொரு வளையத்தின் உள்ளே கோடான கோடித் தனித்தனித் துணுக்குகள் [Individual Ringlets] பரவலாகி, சனிக் கோளை வட்டவீதிகளில் [Circular Orbits] சுற்றி வருகின்றன. வாயேஜர்-2 தனிக்கருவி மூலம் எண்ணியதில் சனியின் வளையங்களில் 100,000 மேற்பட்ட கற்களையும், பாறைகளையும் காட்டி யுள்ளது!

வளையங்கள் யாவும் சனியின் மத்திம ரேகை மட்டத்தில் [Equator Plane] சுற்றும், வட்டவீதிக்கு 27 டிகிரி சாய்ந்து அமைந்துள்ளன. சுடர்வீசும் வளையங்கள் எல்லாம் திரட்சியான தட்டுக்கள் [Solid Disks] அல்ல! சில இடத்தில் வளையம் 16 அடியாக நலிந்தும், சில பகுதியில் 3 மைல் தடிமன் பெருத்தும் உள்ளன. வளையங்களில் பல்லாயிரக் கணக்கான பனித்தோல் போர்த்திய கூழாம் கற்கள் [Pebbles], பாறைகள், பனிக் கட்டிகள், தட்ப வாயுக் கட்டிகள் [Frozen Gases] தொடர்ந்து விரைவாக ஓடிச் சனியைச் சுற்றித் தொழுது வருகின்றன! வளையங்கள் சூரிய ஒளியில் மிளிர்வதற்குப், பனி மூடிய கற்களும், பனிக் கட்டிகளுமே காரணம். சனிக்கோளை நெருங்கிய உள் வட்ட வளையத்தின் துணுக்குகள் 2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை வெகு வேகமாகச் சுற்றி வரும் போது, வெளி வட்ட வளையத் துணுக்குகள் சிறிது மெதுவாக 15 மணி நேரத்தில் ஒரு தரம் சுற்றுகின்றன. வளையத் துணுக்குகளின் பரிமாணம் தூசியாய் இம்மி அளவிலிருந்து, பாறைகளாய் 33 அடி விட்டமுள்ள வடிவில், வட்டவீதியில் உலா வருகின்றன.

சனிக் கிரகத்தைச் சுற்றி வரும் சந்திரன்கள்

சனிக் கோளின் உறுதி செய்யப் பட்ட 18 சந்திரன்களில் எல்லாவற்றிலும் மிகப் பெரியது, டிடான் [Titan]. அதன் விட்டம் 3200 மைல் என்று அனுமானிக்கப் பட்டுள்ளது. நைட்ரஜன் வாயு மண்டலத்தைக் கொண்டு, ஆரஞ்சு நிறத்தில் மந்தார நிலையில் இருப்பதால், டிடான் கோளின் விட்டத்தைக் கணிப்பது, கடினம். புதன் கோளை [Planet Mercury] விடச் சற்று பெரியது, டிடான். 1655 இல் டச் வானியல் வல்லுநர் கிரிஸ்டியான் ஹூயூஜென்ஸ் டிடான் சந்திரனை முதன் முதலில் கண்டு பிடித்தார். சனியின் மிகச் சிறிய சந்திரன் 12 மைல் விட்டம் கொண்டது.

ஒரு காலத்தில் சனிக் கோளின் சந்திரனாகச் சுற்றி வந்த அண்ட கோளங்கள், சனியின் ஈர்ப்பு ரோச் எல்லைக்குள் [Roche Limit] சிக்கிக் கொண்ட போது, அதிர்வலை விசையால் [Tidal Force] உடைக்கப் பட்டுத் தூள் தூளாகி, வட்ட வளையங்களாய் மாறி விட்டன என்று கருதப் படுகிறது.

சனிக்கோளை நோக்கி அடுத்த மாபெரும் படையெடுப்பு

2004 ஆம் ஆண்டு சனியை நோக்கி ஏவப்பட இருக்கும் காஸ்ஸினி விண்வெளிக் கப்பல் [Cassini Space Ship] மூலம் சனியைப் பற்றியும், அதன் பெரிய சந்திரன் டிடானைப் பற்றியும் நிறைய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி விளக்கங்கள் அறியப்படும். இதற்கு முன் பயணம் செய்த பயனீயர், வாயேஜர் விண்வெளிக் கப்பல்கள் சனிக்கோளை வெறும் ஒளிப்படங்கள் மட்டுமே எடுத்தன. ஆனால் காஸ்ஸினி

விண்கப்பல் சனிக்கோளை பற்றி ஒரு முழு நீளத் திரைப்படமே எடுக்கப் போகிறது. நாசா [NASA] காஸ்ஸினி திட்ட விஞ்ஞானி, டென்னிஸ் வாட்ஸன், சனிக் கோளின் காந்தக் கூண்டு [Magnetosphere], அதன் மாபெரும் சந்திரன் டிடான், பனி மூடிய குட்டித் துணைக் கோள்கள் [Smaller Icy Satellites], பிரமாண்டமான வளையங்களின் அமைப்பு ஆகிய ஐந்து பகுதிகளில் சிறப்பான விஞ்ஞானக் கருத்துகளைச் சேகரிக்கப் போகின்றது, காஸ்ஸினி ஆய்வுச்சிமிழ் என்று கூறினார். வளையங்களில் உலாவிடும் அண்டத் தூசியும் துகள்களும், பனி பூசிய கூழாம் கற்களும் ஒரே உடைப்பு நிகழ்ச்சியில் உண்டானவையா ? அல்லது அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த உடைப்புகளினால் உதயமானவையா ? சனியின் சந்திரனை மோதி நொறுக்கியது வால் விண்மீன்களா [Comets] ? அல்லது அருகில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் பெருத்த சந்திரன், சிறுத்த சந்திரனைத் தாக்கி உடைத்து வட்டவீதியில் வளையமாகச் சுற்ற வைத்து விட்டதா ? போன்ற புதிர் வினாக் களுக்குப் பதில் விடை அளிக்கும், காஸ்ஸினியின் விண்வெளிப் பயணம்!

http://www.astronomy.com/asy/objects/images/saturn_1981_500.jpg

சுட்டிபையன்
21-06-2007, 07:39 AM
நாசா தொலைக்காட்சி LIVE (Real Player) (http://www.nasa.gov/ram/35037main_portal.ram)


நாசா தொலைக்காட்சி LIVE (Win Media) (http://www.nasa.gov/55644main_NASATV_Windows.asx)

Shuttle docks with space station.
Space shuttle Atlantis has docked with the International Space Station (ISS), on the first shuttle mission of 2007.

The craft locked onto the station at 1938 GMT, 220 miles (354km) above the western Pacific Ocean.

Nasa scientists have been examining damage to the shuttle's thermal blanket sustained during take-off on Friday.

Nasa spokesmen said that the agency did not consider the damage significant. A spokesman said: "We do not see any cause for concern right now."

The docking therefore went ahead as planned.

The seven astronauts aboard Atlantis will continue installation work on the ISS, adding a new pair of solar panels to increase its power generation capacity, paving the way for Europe's Columbus module to join the station later this year.

-BBC News-
சர்வதேச விண்வெளி ஆராட்சி நிலையத்துடன் (ISS) இணைவதற்காக நெருங்கிச் செல்லும் Space Shuttle Atlantis.
http://img248.imageshack.us/img248/9568/docking1jp8.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/8946/docking2on3.jpg
சர்வதேச விண்வெளி ஆராட்சி நிலையத்தினுள் (ISS) கடமையில் ஈடுபடும் வீரர்கள்.
http://img186.imageshack.us/img186/903/iss1ls2.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/6985/iss2mw9.jpg
சர்வதேச விண்வெளி ஆராட்சி நிலையத்திற்கு (ISS) வெளியே உள்ள கருவிகளை பழுது பார்க்கும் வீரர்கள் (Spacewalk).
http://img207.imageshack.us/img207/5184/space1ke7.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/4659/space2ke0.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/4777/iss4mq7.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/6206/iss5we2.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/2928/iss6rh3.jpg

Photos: NASA.

சுட்டிபையன்
21-06-2007, 07:41 AM
Space Shuttle Atlantis இன்று பூமிக்கு திரும்புகின்றது Eastern Time 12.50 Pm (GMT நேரப்படி 16.50) மணிக்கு தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்வதற்கான முதலாவது வாய்ப்பு இருக்கின்றது காலநிலை உகந்த நிலையில் இருக்கும் என்றால் Eastern Time 12.50 Pm (GMT நேரப்படி 16.50) மணிக்கு நாசாவின் ஜோன்சன் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து Space Shuttle Atlantis இல் இருக்கும் வீரர்களுக்கு தரையிறக்கத்தை மேற்கொள்ளும் படி கட்டளை வழங்கப்படும் அதன்படி Space Shuttle Atlantis, Eastern Time 13.55 Pm (GMT நேரப்படி 17.55) மணிக்கு புளோரிடாவில் உள்ள கனெடி விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் தரையிறங்கும். காலநிலை மிக மோசமாக இருந்தால் தரையிங்குவதற்கான கட்டளை வழங்குவதற்கான அடுத்த வாய்ப்பு Eastern Time 14.25 p.m மணிக்கு இருக்கின்றது. Space Shuttle Atlantis புளோரிடாவில் உள்ள கனெடி விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் தரையிறங்கவுள்து ஆனால் காலநிலை தொடர்ந்து மோசமாக இருந்தால் தரையிறங்கும் இடம் மாற்றப்படலாம்.

தரையிறக்கத்தை நாசா தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்!!! மேலே தொலைக்காட்சி சுட்டி உள்ளது(CNN , ABC தொலைக்காட்சிகளிலும் பார்க்கலாம்)

அமரன்
21-06-2007, 12:37 PM
நன்றி சுட்டி. தொடரட்டும் உனது சேவை....

சூரியன்
21-06-2007, 12:45 PM
நல்ல பயனுள்ள தகவல் தொடருங்கள் சுட்டி

அக்னி
21-06-2007, 12:54 PM
தகவலுக்கு நன்றி!
Space shuttle atlanties வெற்றிகரமய்த் திரும்ப பிரார்த்திப்போம்...
விண்வெளி வீரர்களுக்கு முற்கூட்டிய வாழ்த்துக்கள்...

சூரியன்
21-06-2007, 12:57 PM
தகவலுக்கு நன்றி!
Space shuttle atlanties வெற்றிகரமய்த் திரும்ப பிரார்த்திப்போம்...
விண்வெளி வீரர்களுக்கு முற்கூட்டிய வாழ்த்துக்கள்...

கண்டிப்பாக நண்பரே

namsec
22-06-2007, 06:45 AM
காலதமதத்தை தினமலரில் சித்தரித்த படம்

http://www.tamilmantram.com/photogal/images/1462/medium/1_fpn_mix.jpg

நாசாவின் சிக்னலுக்காக காத்திருக்கிறது அட்லாண்டிஸ்

ஹூஸ்டன் : மோசமான வானிலை காரணமாக அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் தரையிறங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து இந்திய நேரப்படி நாளை காலை விண்கலம் தரையிறங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து மழை மற்றும் சூறாவளி நீடித்தால் வேறு இடத்தில் தரையிறங்குவதற்காக தளங்கள் அமைக்கும் பணி தற்போது மும்முரமாக நடந்து வருகிறது. சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்பட 7 விஞ்ஞானிகளுடன் பூமியை நெருங்கியுள்ள அட்லாண்டிஸ் நாசாவின் சிக்னலுக்காக காத்திருக்கிறது. நாசாவிடம் இருந்து சிக்னல் கிடைத்ததும் எங்கு தரையிறங்குவது என்று தெரிந்து விடும். அதன் பின்னர் அட்லாண்டிஸ் தரையிறங்கும்.

சுட்டிபையன்
28-06-2007, 01:37 PM
விண்ணியலாளர்கள் 450 ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் சோடி நட்சத்திரங்களில் ஒன்றை வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் பொருமிப் பெருத்த கோள் என்று கருதக் கூடிய விண்பொருள் ஒன்றை அவதானித்துள்ளனர். இதற்கு HAT-P-1 என்ற குறியீட்டுப் பெயரும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த HAT-P-1 இன் ஆரை கிட்டத்தட்ட வியாழக் கிரகத்தின் ஆரையைப் போல 1.38 மடங்குகள் இருக்கும் அதேவேளை அதன் திணிவு வியாழனின் திணிவைப் (வியாழனின் திணிவு 1.8987 10^27 கிலோகிராம்) போன்று வெறும் அரைப்பங்கு தானாம் இருக்கும் என்று அணுமானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக இவ்விண்ணியற் பொருளின் சராசரி அடர்த்தி என்பது சாதாரண கோள்களின் அடர்த்தியிலின்றும் மிகக் குறைந்திருப்பதுடன் இவற்றின் அடிப்படையில் இதன் தோற்றம் குறித்தும் பாரிய சந்தேகத்தைக் கிளப்பி உள்ளது.

இதன் சராசரி அடர்த்தி குறித்துக் கருத்து வெளியிட்டுள்ள ஆய்வாளர்கள் இதன் அடர்த்தி நீரின் (1000 கிலோகிராம்/கன மீற்றர்கள்) அடர்த்தியின் 1/4 பங்கு தான் என்றும் இவ்விண் பொருளின் (கோள் என்று கருத்ததக்க) பெளதீகத் தன்மைகள் குறித்து விளக்கவல்ல கணிப்பீடுகளை வழமையான கணிதச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு தீர்க்க முடியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தான் சுற்றி வரும் தாய் நட்சத்திரத்தை மிக அண்மித்த சுற்றுவட்டப் பாதையில் சுற்றிவரும் அதேவேளை 4.5 பூமி நாட்களுக்குள் இது ஒரு தடவை அதன் சுற்றுப்பாதையில் முழுமையாகப் பயணித்தும் விடுகிறதாம். இது அதன் தாய் நட்சத்திரத்தைக் கடக்கும் போது தாய் நட்சத்திரம் மக்கலாகத் தோன்றுகின்றதாம்.

இந்த HAT-P-1 விண் பொருள் சூரியத் தொகுதிக்கு அப்பால் அவதானிக்கப்பட்ட கோள்கள் என்று கருதத்தக்க சுமார் 200 விண் பொருட்களில் ஒன்று என்றும் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்ட சூரியக் குடும்பத்துக்கு வெளியில் உள்ள இதே வகைக் கோளான HD 209458b இன் பொருமிப் பெருத்த அளவையும் விட இதன் பொருமல் 24% எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை விட அதிகம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுகின்றது.

http://www.nmm.ac.uk/upload/img_400/Puffy-vert_lores.jpg
HAT-P-1 விண் பொருள்
இந்தக் கோளின் பெளதீகத் தன்மைகள் குறித்து விளக்க பல வழிமுறைகள் முன்மொழியப்பட்ட போதும் அவை எதுவும் இதுவரை சரியாக அமையவில்லை என்றும் மேலும் ஆய்வுகள் தொடர்வதாகவும் இவ்வாய்வை நடத்தி வரும் ஆய்வு மையம் - Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA)- விண்ணியல் சஞ்சிகை ஒன்றின் மூலம் அறியத்தந்துள்ளது.

சுட்டிபையன்
28-06-2007, 01:39 PM
அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் வீராங்கனை சுனிதா உள்பட 7 நிபுணர்களுடன் பத்திரமாக தரை இறங் கியது.
விண்வெளியில் அமைக்கப் பட்டு வரும் சர்வதேச மிதக் கும் ஆய்வுக்கூடத்துக்கு அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம்கடந்த 8-ந்தேதி அட்லாண்டிஸ் விண்கலத்தை அனுப்பியது. விண்வெளி ஆய்வுக்கூடத்தில் 6 மாதங் களுக்கு மேல் தங்கி ஆய்வு நடத்திய இந்திய வீராங்கனை சுனிதாவை அழைத்து வரவும் அங்கு தளவாடங்களை பொருத்தவும் இந்த விண்கலம் அனுப்பபட்டது.

சுனிதா மற்றும் 6 விண் வெளிநிபுணர்களுடன் அட்லாண்டிஸ் ராக்கெட் கடந்த 19-ந்தேதி மீண்டும் பூமிக்கு புறப்பட்டது.

ஏற்கனவே அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் பூமியில் இருந்து புறப்பட்ட போது அதன் வெப்ப தடுப்பு தகடு சேதம் அடைந்தது.

ஆய்வுக் கூடத்தில் கம்ப்ட் டர்களும் பழுதடைந்தன. இதனால் சுனிதா பூமிக்கு திரும்புவதில் சிக்கல் எழுந்தது. இந்த கோளாறுகள் சரி செய் யப்பட்டு அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் பூமிக்கு புறப்பட் டதும் புளோரிடா மாநிலம் கேப்கனவரால் கென்னடி தளத்தில் தரை இறங்க திட்ட மிடப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால் புளோரிடா மாநிலத்தில் மோசமான வானிலை காணப்பட்டது. பலத்த காற்று வீசியது. இதனால் விண்கலம் தரை இறங்குவது மேலும் தாமதமானது.

இதைதொடர்ந்து கலி போர்னியா மாநிலத்தில் மொஜாவ் பாலைவனப்பகு தியில் உள்ள கென்னடி விமானபடை தளத்தில் விண் கலத்தை தரைஇறக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

விண்கலம் வானவெளி மண்டலத்தில் இருந்து புவி மண்டலத்துக்குள் நுழையும் போது விண்கலத்துக்கு ஆபத்து ஏற்படுமோ என்ற பரபரப்பு 3நிமிடங்களுக்கு ஏற்பட்டது. விண்கலம் பூமியில் தரை இறங்குவது மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டது. இதில் உள்ள எரிபொருள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைதான் போதுமானாகதான் இருந் தது.

ஆனால் மிகுந்த பர பரப்புக்கு இடையே நேற்று நள்ளிரவு 1.19 மணிக்கு அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் கலிபோர்னியாவில் எட்வர்ட் கென்னடி விமானப்படை தளத்தில் பத்திரமாக தரை இறங்கியது.

அப்போது `நாசா' நிறு வனத்தில் கட்டுப்பாட்டு நிலைய விஞ்ஞானிகள் கைதட்டி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர்.

விண்வெளியில் 195 நாட் களுக்கு மேல் தங்கி இருந்த பெண் என்று சாதனை படைத்த சுனிதா பூமிக்கு எந்த ஆபத்தும் இன்றி திரும்பியது அனைவரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

அட்லாண்டிஸ் விண்கலத் தில் இருந்து இறங்கிய சுனிதாவுக்கும் மற்ற 6 வீரர்களும் பல்வேறு மருத் துவசோதனைகள் நடத் தப்பட்டன.

விண்வெளியில் 6 மாதங் களுக்கு மேல் தங்கி இருந்த சுனிதாவுக்கு இந்த பூமி இப் போது ஒரு புதிய உலகம் போல் தோன்றுகிறது. அவர் சகஜ நிலமைக்கு திரும்ப இன்னும் 45 நாட்கள் ஆகும்.

சுனிதாவுக்குப்பதில் இப்போது மிதக்கும் விண் வெளி ஆய்வுக்கூடத்தில் ஆன்டர்சன் என்ற வீரர்தங்கி இருக்கிறார்.

அட்லாண்டிஸ் விண்கலம் தரை இறங்கும் இடம் எட்வர்ட் கென்னடி விமானப்படை தளத்துக்கு மாற்றப்பட்டதால் நாசா நிறுவனத்துக்கு கூடுதலாக 17 லட்சம் டாலர் செலவு பிடித்துள்ளது

Bala manian
28-06-2007, 02:22 PM
விண் வெளியில் உலா சென்ற* உணர்வு வந்தது

அமரன்
28-06-2007, 02:26 PM
அதுதான் நம்ம சுட்டியின் பாணி. இப்படியான செய்திகளைத் தந்து அசத்திடுவார்.

சுட்டிபையன்
28-06-2007, 03:15 PM
சூப்பர் நோவா என்பது விண்மீன் வெடித்து சிதறும் நிகழ்வு. மிகவும் ஒளியுள்ள ப்ளாஸ்மா எனும் அயனிய பொருண்மை நிலைக்கு (ionized state of matter) விண்மீன் வெடித்து
செல்லும் நிகழ்வையே சூப்பர் நோவாவாக வெடித்தல் என நாம் கூறுகிறோம். இவ்வெடிப்பு நிகழ்ந்திடும் இச்சிறிய தருணத்தில் வெளிப்படும் ஆற்றலானது நம் சூரியன் 10 பில்லியன்
ஆண்டுகள் வெளியிடும் ஆற்றலுக்கு சமம் ஆகும். எல்லா விண்மீன்களும் சூப்பர் நோவாவாகிடும் என கூறமுடியாது. சூரியனின் நிறைக்கு 8 மடங்கும் அதிகமாகவும் இருக்கும்
விண்மீன்களே சூப்பர்நோவா ஆகின்றன. நமது சூரியன் சூப்பர் நோவா ஆகாது.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Keplers_supernova.jpg

தற்போது சந்திரா-எக்ஸ்-ரே விண்மீன் கண்காணிப்பு நிலையம் (விண்ணில் அமைந்துள்ளது இது) SN2006gy என்கிற சூப்பர்நோவாவைக் கண்டுபிடித்துள்ளது. இதுவரை அறியப்பட்ட
சூப்பர் நோவாக்களிலேயே இந்த சூப்பர்நோவா வெடிப்பின் பிரகாசமும் அது நிகழ எடுத்துக்கொண்ட காலமும் அபரிமிதமாக இருப்பதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர்.
http://img03.picoodle.com/img/img03/8/5/9/f_galaxym_8c3d996.gif

250 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள விண்மீன் மண்டலம் NGC1260

SN2006gy எங்கே உள்ளது? அது NGC1260 எனும் விண்மீன்கள் மண்டலத்தில் (galaxy) உள்ளது. இது பூமியிலிருந்து 240மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது. (ஒரு
ஒளிவருடம் என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒளி கடக்கும் தூரம்.) 250 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு பூமியில் மனிதன் உருவாகவே இல்லை. 250 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியில் வாழ்ந்த உயிரினங்களில் 90 விழுக்காடு அழிந்துவிட்டன. அந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வினை நாம் இப்போது காண்கிறோம். பூமியில் உள்ள கண்காணிப்பு நிலையமும் இந்த சூப்பர் நோவாவை கண்டுபிடித்துள்ளது. அகச்சிவப்பு புகைப்படமாக எடுத்துள்ளது

http://img03.picoodle.com/img/img03/8/5/9/f_sn2006gylicm_5ccb3f1.gifஇதில் மேலே இருக்கும் பிரகாசமையமே சூப்பர்நோவா வெடிப்பு மங்கலான ஒளி மையம் விண்மீன் மண்டலத்தின் மையம்.

http://img03.picoodle.com/img/img03/8/5/9/f_howm_761b4b6.gif
மேலே உள்ள படம் சூப்பர்நோவா எவ்வாறு வெடித்தது என்பதனை குறித்து அறிவியலாளர்கள் முன்வைக்கும் கருதுகோள் ஆகும். மிக அதிக பொருண்மை நிறை கொண்ட ஒரு விண்மீனின் மையம் அதீதமாக காமா கதிர்களை உருவாக்குகிறது. இக்கதிரின் ஆற்றலில் துகள்-எதிர்துகள் (particle anti-particle) ஜோடிகள் உருவாகின்றன. இந்த ஆற்றல் இழப்புடன் அதிகமான நிறை-ஈர்ப்பும் இணைய விண்மீனை வெடிக்க வைக்கிறது.
http://img03.picoodle.com/img/img03/8/5/9/f_xraym_7574c17.gif
அகப்பயணம்

இணைய நண்பன்
28-06-2007, 09:15 PM
அருமையான பதிவு.நன்றி சுட்டி

அக்னி
28-06-2007, 09:17 PM
பயனுள்ள தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சுட்டிக்கு நன்றி!

சுட்டிபையன்
29-06-2007, 12:46 PM
உடுமண்டலங்கள்

விண்வெளியில் விரவி இருக்கும் நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பே உடுமண்டலங்கள் அல்லது கேலக்ஸிகள். நட்சத்திரங்கள் என்றால், ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, மில்லியன் நட்சத்திரங்களிலிருந்து டிரில்லியன் நட்சத்திரங்கள் வரை கொண்ட தொகுப்பே உடுமண்டலங்கள். நமது உடுமண்டலம் ஆகாய கங்கை அல்லது பால்வெளி வீதி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இவற்றின் பரப்பு சில ஆயிரங்களிலிருந்து சில லட்ச ஒளி ஆண்டுகள் வரை இருக்கலாம். இவற்றின் நிறை பல மில்லியன்/பல டிரில்லியன் சூரியன்களின்/சூரியக் குடும்பங்களின் நிறை அளவுக்கு இருக்கும்! ஒரு உடுமண்டலத்துக்கும் அடுத்த உடுமண்டலத்துக்கும் இடையில் பல மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் தூரம் இருக்கும்! இல்லாவிட்டால் அது ஒரே உடுமண்டலம் ஆகி விடும்.

நாம் இருப்பது ஒரு மாபெரும் சுருள் உடுமண்டலத்தில் (Spiral Galaxy). இதன் விட்டம் ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் இருக்கக் கூடும். ஆனால் நம்மருகே உள்ள அண்டிரோமிடா உடுமண்டலம் 2/3 மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் விட்டம் கொண்டது.

உடுமண்டலங்களை அதன் அமைப்பைப் பொருத்து நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கின்றனர்:

1. சுருள் வடிவ உடுமண்டலங்கள் (Spiral Galaxies)

http://www.seds.org/messier/Jpg/m51.jpg

இது M51 எனப்படும் Whirlpool உடுமண்டலம். சுருள் வடிவம் எதனால் உண்டாகிறது தெரியுமா? பக்கத்தில் இருக்கும் அடுத்த உடுமண்டலம் இதை ஈர்ப்பதால் தான். அவ்வாறு ஈர்க்காவிடில் கீழே சொல்லும் லெண்டிகுலர் உடுமண்டலமாக மாறி விடும்!

2. லெண்டிகுலர் உடுமண்டலங்கள் (Lenticular Galaxies) இதுவும் சுருள் உடுமண்டலம் தான். ஆனால் சுருளை உருவாக்கும் நடுப்பகுதி வேகமிழந்து எரிபொருள் தீர்ந்து விட்டதால் இப்படி அழைக்கிறார்கள். இவை காலத்தால் பழையவை. மேலும் இவற்றின் அருகில் ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமுடைய மற்றொரு உடுமண்டலம் இல்லாதிருக்கக் கூடும்.

http://www.seds.org/messier/Jpg/ngc5866.jpg

3. நீள்வடிவ உடுமண்டலங்கள் ( Elliptical) இம்மண்டலங்கள் தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்ளாததால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. இருந்த போதும் இவற்றில் உள்ள கோள்கள்/நட்சத்திரங்கள் சுற்றிக் கொண்டு தான் இருக்கும். மொத்த உடுமண்டலமும் சுழலுவதில்லை.

http://www.seds.org/messier/Jpg/m32.jpg

4. வடிவற்ற உடுமண்டலங்கள் (Irregular Galaxies) எந்த வடிவமும் இல்லாதவை. விநோதமான வடிவம் கொண்டவை.

http://chandra.harvard.edu/photo/2001/1138/1138_xray_opt.jpg

ஆயிரக் கணக்கான விநோத வடிவம் கொண்ட உடுமண்டலங்கள் இருக்கின்றன.

சுட்டிபையன்
29-06-2007, 12:49 PM
http://apod.nasa.gov/apod/image/0204/ngc2787_hst.jpg
NGC 2787 லெண்டிகுலர் உடுமண்டலம் (Lenticular GalaxY)
http://apod.nasa.gov/apod/image/0204/ngc2787_hst_big.jpg
http://nrumiano.free.fr/Images_gx/NGC1365.jpg
NGC1365 சுருள் உடு மண்டலம். அறுபது மில்லியன் ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது. இரண்டு இலட்சம் ஒளியாண்டு அகலம் உடையது. பால் வீதியைப்போல் இரண்டு மடங்கு பெரியது.

http://nrumiano.free.fr/Images_gx/sombrero_vlt.jpg
M104 உடுமண்டலம். கன்னிராசி உடுத்தொகுதியில் இருந்து 30மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது.

இனியவள்
29-06-2007, 01:19 PM
அருமையான பணி சுட்டி தொடர்க..என்னால் முடிந்த தகவல்களையும் தர முயற்சிகின்றேன்

சுட்டிபையன்
30-06-2007, 11:12 AM
உண்மையில் எந்த நட்சத்திரமும் மின்னுவதில்லை. எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஒரே அளவிலான ஒளியை தான் வெளியிடுகின்றன. பூமியைச் சுற்றிலும் உள்ள வளிமண்டலத்தில் காற்று உள்ளது. இது ஒரிடத்தில் நில்லாமல் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இந்நிலையில் தொலை தூர நட்சத்திரங்களில் இருந்து வரும் ஒளிக்கற்றைகள் பூமி வளிமண்டலத்திற்குள் வந்ததும், அங்குள்ள காற்று வழியாக ஊடுருவும். அப்போது சில ஒளிக்கற்றைகள் சற்று வளைந்தும், எஞ்சியவை நேராகவும் நம் கண்களை வந்து நேரும். இதனால் நட்சத்திரங்களில் இருந்து வரும் ஒளி இடைவெளி விட்டு நம் கண்ணுக்கு தெரிகிறது. இதனால் நட்சத்திரங்கள் மட்டும் மின்னுவது போல தெரிகிறது

சுட்டிபையன்
30-06-2007, 11:21 AM
விண் வெளியில் உலா சென்ற* உணர்வு வந்தது


அதுதான் நம்ம சுட்டியின் பாணி. இப்படியான செய்திகளைத் தந்து அசத்திடுவார்.


அருமையான பதிவு.நன்றி சுட்டி


பயனுள்ள தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சுட்டிக்கு நன்றி!


அருமையான பணி சுட்டி தொடர்க..என்னால் முடிந்த தகவல்களையும் தர முயற்சிகின்றேன்

நன்றி நண்பர்களே. என்னால் முடிந்த அவ்ரை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் கிடைக்கும் தகவல்கலை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

சுட்டிபையன்
25-07-2007, 03:30 PM
விண்வெளியில் லட்சக் கணக்கான நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. இந்த நட்சத்திரங்களில் ஏற்படும் வெடிப்புகள் சக்தி பற்றி ஆராய அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் சந்திரா என்ற விண்வெளி டெலஸ் கோப்பை அனுப்பி வைத்தது.

இந்த டெலஸ்கோப் என்.என்.2006 என்ற நட்சத் திரங்களில் ஏற்பட்ட வெடிப்புகளை படம் எடுத்து அனுப்பியது. அந்த படங்களை நாசா நிறுவனம் வெளி யிட்டுள்ளது.

நட்சத்திர வெடிப்பு (சூப்பர் நோவா) ஏற்பட்டபோது அதில் இருந்து சூரியனை விட 1 லட்சம் மடங்கு பிரகாசமான ஒளி ஏற்பட்டது. சாதாரண நட்சத்திரங்கள் வெடிப்பு ஏற்படும் போது வெளிப்படும் சக்தியை விட 100 மடங்கு அதிக சக்தி வெளிபட்டது. அதில் இருந்து காமா கதிர்கள் மற்றும் ஏராளமான வாயுக்களும் வெளிப்பட்டன. வெடித்து சிதறிய நட்சத்திர துகள்கள் சில அழிந்து விட்டன. சில பாகங்கள் விண்வெளியில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன என்றும் நாசா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சூரியன் 450 கோடி ஆண்டு களுக்கு மேல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் நட்சத்திரங்கள் குறுகிய காலத்தில், 10லட்சம் ஆண்டுகளில் எரிந்து அழிந்து வருகின்றன

இளசு
26-07-2007, 06:15 AM
அறிவியலை சுட்டியின் அழகுதமிழில் வாசிக்கும் சுகம் அருமை.

காலக்ஸிக்கு ''உடுமண்டலம்'' − புதுச்சொல் கற்றேன். நன்றி..

நல்ல பணி.. தொடருங்கள். பாராட்டுகள்!

சுட்டிபையன்
30-07-2007, 02:07 PM
NASA Gives 'Go' for Shuttle Endeavour Launch on Aug - 7.
CAPE CANAVERAL, Fla. - On Thursday, NASA managers set Aug. 7 as the official launch date for space shuttle Endeavour's STS-118 mission to the International Space Station. Liftoff from NASA's Kennedy Space Center, Fla., is scheduled for 7:02 p.m. EDT.

Endeavour's launch date was announced following the traditional Flight Readiness Review at Kennedy. During the two-day meeting, top NASA and contractor managers assessed any risks associated with the mission and determined that the shuttle's equipment, support systems and procedures are ready for flight.

Commander Scott Kelly and his six crewmates are scheduled to arrive at Kennedy at 5 p.m. Friday, Aug. 3, for final launch preparations.


The countdown is scheduled to begin at 9 p.m. Saturday, Aug. 4.Space Shuttle Endeavour இல் பயணம் செய்யவிருக்கும் விண்வெளி வீரர்கள்.
http://img521.imageshack.us/img521/8011/nasacl0.jpg
Photo: NASA

சுட்டிபையன்
30-07-2007, 02:51 PM
2020 இல் மீண்டும் நாசா சந்திரனில்...!


சந்திரனில் தரை இறங்கவுள்ள இறங்குகலம் - லாண்டர் கிராவ் - lander craft

மீண்டும் 2020 வாக்கில் நாசா நான்கு விண்வெளி வீரர்களை சந்திரனுக்கு அனுப்ப உள்ளதாக அறிவித்துக்கள்ளது..! அப்பலோ (Apollo) வழியில் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் புகுத்தப்பட்டு இது செயற்படுத்தப்படவுள்ளதாம்..!(1) A heavy-lift rocket blasts off from Earth carrying a lunar lander and a "departure stage"
(2) Several days later, astronauts launch on a separate rocket system with their Crew Exploration Vehicle (CEV)
(3) The CEV docks with the lander and departure stage in Earth orbit and then heads to the Moon
(4) Having done its job of boosting the CEV and lunar lander on their way, the departure stage is jettisoned
(5) At the Moon, the astronauts leave their CEV and enter the lander for the trip to the lunar surface
(6) After exploring the lunar landscape for seven days, the crew blasts off in a portion of the lander
(7) In Moon orbit, they re-join the waiting robot-minded CEV and begin the journey back to Earth
(8) On the way, the service component of the CEV is jettisoned. This leaves just the crew capsule to enter the atmosphere
(9) A heatshield protects the capsule; parachutes bring it down on dry land, probably in California

சந்திரனுக்கு செல்வதற்கென தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள பயணப்பாதையும்..பயன்படுத்தப்படவுள்ள உந்து வாகனங்களும்..!

http://img01.picoodle.com/img/img01/9/7/30/f_40819248newm_ff3cfa1.gif

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4261522.stm

சுட்டிபையன்
30-07-2007, 02:54 PM
செவ்வாயில் பனிக்கட்டிக் குளம்..!


செவ்வாய் மீது விண்பொருள் ஒன்று மோதி அமைந்த குழியில் பனிக்கட்டிக் குளம்..!

ஐரோப்பிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்குச் சொந்தமானதும், செவ்வாய் கிரகத்தை அண்மித்து சுற்றி அதனை ஆய்வு செய்து வரும் விண்கலம் ஒன்று, செவ்வாயின் வட அரைக்கோளத்தில் வடமுனைவு நோக்கிய தூரப் பகுதி ஒன்றில் பனிக்கட்டிக் குளம் ஒன்றை படம் பிடித்துள்ளது...!

இந்தப் பனிக்கட்டிக்குளம் விண்பொருள் ஒன்று செவ்வாயின் வட அரைக்கோளத்தில் மோதிய இடத்தில் அமைந்திருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன..!

செவ்வாயில் பனிக்கட்டி நிலையில் நீர் அவதானிக்கப்பட்டிருப்பதானது அங்கு ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் அல்லது வாழலாம் என்ற சாத்தியக்கூற்றை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது...!

அவதானிக்கப்பட்டது பனிக்கட்டி அல்லாத வேறுபடிவாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை விஞ்ஞானிகள் நிராகரித்துள்ளனர்..!
http://img01.picoodle.com/img/img01/9/7/30/f_41355975marm_5eaf78d.jpg

சுட்டிபையன்
04-08-2007, 01:51 PM
http://www.spaceflight.esa.int/users/images/commonpic/ISS-after-DELTA-left_image_.gif

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் தற்போதைய தோற்றம்

சுட்டிபையன்
04-08-2007, 01:53 PM
http://images.twiet.nl/images/iss.jpg
சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தின் தற்போதைய தோற்றம்

சுட்டிபையன்
04-08-2007, 01:54 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/ISS_Aug2005.jpg
சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் ஆகஸ்ட் 2005

சுட்டிபையன்
05-08-2007, 04:41 AM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44039000/jpg/_44039051_launch_tv203index.jpg

அமெரிக்க நாசா நிறுவனம் செவ்வாய்க்கு புதிய விண்கலம் ஒன்றை இன்று அனுப்பி வைத்துள்ளது. Phoenix என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கலம் செவ்வாயில் உயிரின இருப்புக்கான சாத்தியம் பற்றிய ஆய்வில் பிரதானமாக ஈடுபட உள்ளதாம்.

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44036000/gif/_44036994_phoenixlander_416.gif

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6926880.stm

இளசு
05-08-2007, 10:44 AM
காதலியின் செவ்வாயில் நிரந்தரக்குடியேற எண்ணும் கவிஞர்கள் ஒருபுறம்..

கோள் செவ்வாயில் ஒருநாள் மனிதர் குடியேறுவர் என எண்ணும் ஆர்வலர் மறுபுறம்!

இரண்டாவது(ம்???!!!) நடந்துவிடும் போல இருக்கிறது... இச்செய்தி காணும்போது!

நன்றி சுட்டி..

முடிந்தவரை உங்கள் அழகுத்தமிழில் தாருங்கள்.. அதுதான் இத்திரியின் தனித்தன்மை!

சுட்டிபையன்
05-08-2007, 12:15 PM
அந்த நாள் வெகு தூரத்திலில்லை
வெகு விரைவில் நடந்தேறும்
நன்றி
அண்ணா

சுட்டிபையன்
05-08-2007, 02:31 PM
2020இல் செவ்வாய் ஒரு கற்பனை ஓளிவடிவம்


yjiGH9QNiU0

சுட்டிபையன்
05-08-2007, 03:06 PM
5UmRx4dEdRI

சுட்டிபையன்
09-08-2007, 10:13 AM
2300 டிகிரி வெப்பத்துடன் வியாழனை விட பெரிய புதிய கிரகம்: விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடிப்பு

நியார்க், ஆக. 8-

சூரியனை மையமாக வைத்து புதன், வீனஸ், பூமி, செவ்வாய், வியாழன் (ஜுபிடர்) சனி, யுரேனஸ், நெப்டின், புளூட்டோ ஆகிய கிரகங்கள் சுற்றி வருகின்றது. இந்த சூரிய குடும்பத்தில் வியாழன் கிரகம் சூரியனில் இருந்து 48 கோடி மைல்களுக்கு, அப்பால் உள்ளது. சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வர 11.9 ஆண்டுகள் ஆகிறது.

வியாழன் (ஜுபிடர்) கிரகத்தின் விட்டம் 1 லட்சத்து 41 ஆயிரத்து 968 கிலோ மீட்டர். ஆனால் இந்த வியாழன் கிரகத்தை விட 70 சதவீதம் பெரிதான புதிய கிரகம் ஒன்றை வான இயல் விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளனர். சூரிய குடும்பத்திலேயே இதுதான் மிகப் பெரிய கிரகம்.

இந்த புதிய கிரகத்துக்கு டி.ஆர்.இ.எஸ்.4 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கிரகம் பூமியில் இருந்து 1435 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கும். ஜி.எஸ்.சி.ஓ.2620 நட்சத்திர கூட்டத்தை சுற்றி வருகிறது.

இந்த புதிய கிரகத்தின் வெப்பம் 2300 டிகிரி பாரன் ஹீட். ஆனால் அதன் அடர்த்தி மிகவும் குறைவு.

சுட்டிபையன்
11-08-2007, 02:42 PM
அமெரிக்க விண்வெளி ஓடம் 7 பேருடன் விண்ணில் பறந்தது: பள்ளி ஆசிரியையும் பயணம்
வான வீதியில் அமைக்கப் பட்டுள்ள சர்வதேச விண் வெளி மையத்தில் கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. இதற்காக அமெரிக்கா விண்வெளி வீரர்களையும், தேவையான பொருட்களையும் விண் வெளிக்கு அனுப்பி கட்டு மான பணிகளை செய்து வருகிறது.

இந்த ஆண்டு 4 தடவை விண்வெளி ஓடங்களை அனுப்ப அமெரிக்க திட்ட மிட்டு இருந்தது. அதன்படி முதன் விண்வெளி ஓடம் அட்லாண்டில் ஜுன் மாதம் அனுப்பப்பட்டு பத்திரமாக திரும்பியது. அப்போது விண்வெளியில் தங்கி இருந்த இந்திய வம்சா வளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்சும் பூமிக்கு திரும்பினார்.

இதையடுத்து 2-வது பயணமாக `என் டேவர் விண்வெளி ஓடத்தை அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக 7 வீரர்கள் தயார் படுத்தப்பட்டனர்.

அதை புளோரிடா விண் வெளி ஆய்வு மையத் தில் இருந்து இன்று விண்ணுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய் திருந்தனர்.

அதன்படி இன்று அதிகாலை இந்திய நேரப்படி 4 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. என்டேவர் ஓடத்தை முதுகில் சுமந்து கொண்டு ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது.

விண்வெளி ஓடம் குறிப் பிட்டப்படி திட்டமிட்ட பாதை யில் சென்று விண்வெளியை அடைந்தது.

இதில் 6 விண்வெளி வீரர்களும், பார்பரா என்ற ஆசிரியையும் சென்றனர். 1996-ல் சேலஞ்சர் விண்வெளி ஓடம் விண்ணில் ஏவப்பட்ட போது வெடித்து சிதறி அனை வரும் பலியானார்கள். அதில் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் கிறிஸ் டாவும் இறந்தார். அதையடுத்து 21 வருடங்களுக்கு பிறகு பள்ளிக் கூட ஆசிரியர் ஒருவர் விண்வெளிக்கு செல்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விண்வெளி ஓடம் சர்வதேச விண்வெளி மையத்துடன் இணைய உள்ளது. அதன் பிறகு அவர்கள் கட்டுமான பணியில் ஈடுபடுவார்கள்.

1 டன் எடையுடன் டிரஸ் என்ற கருவியை விண்வெளி ஓடத்தில் பொருத்த உள்ளனர். இதை எடுத்து சென்றுள்ளனர். அதே போல 3 டன் எடை யுள்ள சாதனங்கள் 2.7 டன் எடையுள்ள உணவு மற்றும் பொருட்கள் ஆகியவற்றையும் கொண்டு சென்றுள்ளார்.

வீரர்கள் 3 தடவை விண் வெளி நடை பயணம் செல்ல வும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

14 நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்து விட்டு அவர்கள் பூமி திரும்புவார்கள்http://imagecache2.allposters.com/images/pic/SPA/F2179~NASA-Endeavour-on-Pad-Spaceshots-Posters.jpg

http://imagecache2.allposters.com/images/pic/SPA/F2187~Endeavour-Day-Launch-Posters.jpg

சுட்டிபையன்
11-08-2007, 02:43 PM
என்டெவர் விண்ணோடம் (Space Shuttle Endeavour) நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் ஐந்தாவதும் கடைசியுமான விண்ணோடம் ஆகும்.


வரலாறு
1986இல் விபத்துக்குள்ளாகி மறைந்த சலேஞ்சர் விண்ணோடத்திற்கு மாற்றாக என்டெவர் விண்ணோடத்தை அமைக்க 1987இல் அமெரிக்கக் காங்கிரஸ் ஒப்புதல் அளித்தது. அந்நேரத்தில் பாவனையில் இருந்த டிஸ்கவரி விண்ணோடம் மற்றும் அட்லாண்டிஸ் விண்ணோடம் ஆகியவற்றின் உதிரிப் பாகங்களை என்டெவர் விண்ணோடத்திற்கு உபயோகப்பட்டன.

மே மாதம் 1991 இல் இவ்விண்ணோடம் றொக்வெல் இண்டர்னாஷனல் என்ற தாபனத்தினால் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டது. எனினும் இது மே 1992 இலேயே விண்ணுக்கு முதன் முதலாக ஏவப்பட்டது. இதற்கான மொத்தச் செலவு $2.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும்

சுட்டிபையன்
11-08-2007, 02:55 PM
அண்டவெளியில் இதுவரை இல்லாத அளவில் பெரியதொரு கோளைக் கண்டுபிடித்திருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர்.
புவியிலிருந்து 1,400 ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் ஹெர்குலஸ் எனப்படும் நட்சத்திரக் கூட்டத்தில் இந்தக் கோள் உள்ளது. நமது சூரிய மண்டலத்திலுள்ள வியாழனை விட புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த கோள் எழுபது மடங்கு பெரியது என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கண்டுபிடிப்பு விண் பௌதிகப் பத்திரிகை ஒன்றில் வெளியாகியுள்ளது.

டிரெஸ்-4 எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்தக் கோள்தான் மனித வர்க்கத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய கோளாகும். மூன்று தொலை நோக்கிகளை கொண்டு இந்தக் கோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவற்றில் இரண்டு அமெரிக்காவிலும் ஒன்று கனேரித் தீவிலும் உள்ளன. இந்தக் கோள் அருகாமையிலுள்ள நட்சத்திரத்தை கடந்து செல்லும் போது, அந்த நட்சத்திரத்தின் ஒளியை எவ்வாறு மறைக்கிறது என்பதை அளந்து அதன் அடிப்படையில் இந்தப் புதிய கோளின் அளவை கணித்துள்ளார்கள்.

ஆனாலும் டிரெஸ்-4 எனப்படும் இந்தப் புதிய கோள் வியாழனிடமிருந்து பலவகையில் மாறுபடுகிறது. அது அளவில் பெரியதாக இருந்தாலும் எடை குறைந்தே காணப்படுகிறது. வியாழன் ஒரு குளிர்ந்த கோள். ஆனால் இந்தப் புதிய கோளின் வெப்பநிலை 1300 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலுள்ளது.

இந்தப் புதிய கோளானது அதனைச் சுற்றியுள்ள காற்று மண்டலத்தின் மீது குறைந்த அளவே ஈர்ப்பு சக்தியை வெளிப்படுத்துவதால், அந்தக் காற்றுப் பகுதி அண்டவெளியில் ஒரு வால் நட்சத்திரம் போன்று வளைந்து வெளியேறக் கூடும் எனவும் விஞ்ஞானிகள் ஊகிக்கிறார்கள்

bbc.com

சுட்டிபையன்
25-08-2007, 10:32 AM
வான வெளியில் மாய ஓட்டை: விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்தனர்

நமது சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள பால்வீதியை அடுத்து பிரபஞ்சம் உள்ளது. அங்கு ஏராளமான சூரிய மண்டலங்கள் உள்ளன.

இவற்றில் 25-வது டிகிரி கோணத்தில் மாய ஓட்டை ஒன்று தெரிகிறது. அமெரிக்க மின்னோஸ்டோ பல்கலைக் கழக விஞ்ஞானிகள் இதை கண்டு பிடித்து உள்ளனர்.

பூமியில் இருந்து லட்சக் கணக்கான ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இது தென் படுகிறது. அது என்ன ஓட்டை? ஏதாவது பெரிய கோளில் உள்ள பள்ளமா? என்று எந்த விவரமும் தெரியவில்லை.

மிக தூரத்தில் இருப்பதால் அது என்ன என்பதை கணிக்க முடியவில்லை என்று விஞ்ஞானி ருட்னிக் தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க நாசா விண்வெளி மையத்தின் செயற்கை கோள் மூலம் இந்த ஓட்டை படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

லங்காசிறீ

சுட்டிபையன்
10-03-2008, 08:47 AM
http://bp3.blogger.com/_0HqhLzhxO40/R8-hf0fj6aI/AAAAAAAAAPM/pjJymJ-COUY/s1600-h/mars-landslide-.jpg

http://bp3.blogger.com/_0HqhLzhxO40/R8-hf0fj6aI/AAAAAAAAAPM/pjJymJ-COUY/s1600-h/mars-landslide-.jpg
செவ்வாயில் பனிச் சரிவு நிகழ்வை அடுத்து தூசப்படை எழும் காட்சி.

செவ்வாய்க் கிரகத்தில் ஏற்பட்டு வரும் பனிச் சரிவுகளை தத்ரூபமாக படம் பிடித்து அனுப்பியுள்ளது அந்த கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்டிருக்கும் விண்கலம்.

செவ்வாய் கிரக, பனிப் புயல்களின் ஆக்ஷன் படங்கள் கிடைத்திருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.

அமெரிக்காவின் நாஸா அனுப்பிய 'மார்ஸ் ரெகனைஸன்ஸ் ஆர்பிட்டர்' என்ற அந்த விண்கலம், கடந்த மாதம் இந்த படங்களை எடுத்து அனுப்பியுள்ளது. மொத்தம் நான்கு பனிச் சரிவுகளை அது படம் எடுத்துள்ளது.

ஒரு படத்தில் பெரிய பனி மலையிலிருந்து ஐஸ் கட்டிகள் பெயர்ந்து விழுகின்றன. பெயர்ந்து விழும் பனிக் கட்டிகள், செவ்வாய் கிரகத்தின் வட முனைப் பகுதியில் சேர்ந்து கிடக்கின்றன.

பனி மலை உடைந்து பனிக் கட்டிகள் சரிந்து விழுந்ததால் பெரும் பனிப் புகை மண்டலமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தப் புகை மண்டலத்தின் உயரம் கிட்டத்தட்ட 590 அடி.

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இயற்கை நிகழ்வு விஞ்ஞானிகளிடையே பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து நாஸாவின் ஜெட் புரபல்ஷன் ஆய்வக விஞ்ஞானி காண்டிஸ் ஹன்சன் கூறுகையில், இந்த நிகழ்வு நமக்குக் கிடைத்திருப்பது முற்றிலும் தற்செயலானது. இதுதொடர்பாக தீவிர ஆய்வில் தற்போது இறங்கியுள்ளோம்.

இந்த மாதிரியான பனிச் சரிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுமா அல்லது அந்த கிரகத்தின் பருக நிலை மாற்றத்தின்போது குளிர் காலத்தில் ஏற்படுமா என்பது குறித்து உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றார்.

அனுராகவன்
22-05-2008, 01:36 AM
சுட்டிபையனின் செய்திகள் அருமை..
எப்படி சுட்டி இப்படி கொடுக்கமுடியுது..
உண்மையிலே நல்ல திரிதான்..
அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பகுதி..
இன்னும் தொடருங்கள்..

meera
22-05-2008, 09:28 AM
பல அறிய தகவல்கள் தந்தமைக்கு நன்றி.மீண்டும் இதை தொடர என் வேண்டுகோள் சகோதரா.

இந்த திரியை பார்வைக்கு தந்தமைக்கு நன்றி அனு.

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 07:51 AM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44680000/gif/_44680846_landing_1_sites466.gif

Phoenix lander செவ்வாயில் தரையிறங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியும் இதற்கு முன்னர் செவ்வாய்க்கான கலங்கள் செவ்வாயில் தரையிறங்கிய இடங்களும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

அமெரிக்க நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் Phoenix lander எனும் புதிய தன்னியக்க கலம் செவ்வாயில் இன்னும் சில தினங்களில் (25 or 26-05-2008) தரையிறங்க உள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் திங்களில் அமெரிக்க புளோரிடாவில் இருந்து டெல்ரா II உந்துவாகனம் மூலம் செவ்வாய் நோக்கி ஏவப்பட்ட மேற்படி தன்னியக்க கலம், பூமியில் இருந்து சுமார் 423 மில்லியன் மைல்கள் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டு செவ்வாயில் தரையிறங்க உள்ளது.

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44680000/gif/_44680850_phoenix_lander466.gif

Phoenix lander உம் அதன் 7 பிரதான விஞ்ஞான உபகரணப் பகுதிகளும்.

இக்கலம் செவ்வாயில் உயிரினங்கள் மற்றும் நீர் (அல்லது பனிக்கட்டி) இருக்கிறதா அல்லது இருந்ததா என்பதற்கான ஆதாரங்களைத் தேடும் நடவடிக்கையில் இறங்கும் என்று இதன் செயல்நோக்கைத் தீர்மானித்துள்ள விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளதுடன் அதற்கேற்ப உபகரண வசதிகளை உள்ளடக்கிய வகையில் இக்கலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். மாதிரிகளை சேகரிக்க என்று கட்டளைக்கு அமைய தன்னியக்க பொறியில் இயங்கும் கையும் இந்தக் கலத்துக்கு உண்டு.

செவ்வாயில் நீர் அல்லது பனிக்கட்டிப் படிவுகள் இருக்கலாம் அல்லது இருந்திருக்கலாம் என்று கருதும் பகுதியில் Phoenix lander தரையிறங்க உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 07:52 AM
பாரிய நட்சத்திர வெடிப்பின் ஆரம்ப தருணங்கள் பதிவு நியூஜெர்ஸி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சாதனை

அண்டவெளியில் பாரிய நட்சத்திரமொன்று சுயமாக வெடித்துச் சிதறும் போதான ஆரம்ப கணங்களை விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். பல தசாப்த தேடுதலின் பிற்பாடு உலகின் உயர்மட்ட தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்தி இந்த அதிசயிக்கத் தக்க நிகழ்வை விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவதானித்துள்ளனர்.

கடந்த காலங்களில் நட்சத்திரம் ஒன்று வெடித்துச் சிதறி பல நாட்கள் கழிந்த பின்னரான காட்சியையே விஞ்ஞானிகள் அவதானித்துள்ளனர். இந்நிலையில் தற்போது நட்சத்திர வெடிப்பு இடம்பெற்று இரு மணித்தியால காலத்துக்குள்ளான காட்சியை விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவதானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்படி நட்சத்திரமானது சூரியனை விட 8 மடங்கு பெரியதாகும். இந்த நட்சத்திர வெடிப்பின் போது திரில்லியன் எண்ணிக்கையான அணுகுண்டுகள் ஒரே சமயத்தில் வெடிக்கையில் வெளியிடப்படும் சக்திக்கும் அதிகமாக சக்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகக் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நியூஜெர்ஸியிலுள்ள பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளரான அலிசியா சொடர்பேர்க்கும் அவரது சகாக்களுமே அதி சக்தி வாய்ந்த தொலைக்காட்டியைப் பயன்படுத்தி இந்த அரிய நட்சத்திர வெடிப்பு காட்சியைப் பதிவு செய்துள்ளனர்

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 07:54 AM
அமெரிக்க நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் போனிக்ஸ் லான்டர் எனும் புதிய தன்னியக்க கலம் செவ்வாயில் இன்னும் சில தினங்களில் ( 26 or 27-05-2008) தரையிறங்க உள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் திங்களில் அமெரிக்க புளோரிடாவில் இருந்து டெல்ரா ஈஈ உந்துவாகனம் மூலம் செவ்வாய் நோக்கி ஏவப்பட்ட மேற்படி தன்னியக்க கலம், பூமியில் இருந்து சுமார் 423 மில்லியன் மைல்கள் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டு செவ்வாயில் தரையிறங்க உள்ளது.423 மில்லியன் மைல்கள் பயணம் செய்த போனிக்ஸ் லான்டர் இன்றோ அல்லது நாளையோ செவ்வாயில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்க வாழ்த்துகின்றேன்.


http://www.cosmosmagazine.com/system/files/20070711_phoenix_1.jpg
போனிக்ஸ் லான்டர்

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 07:57 AM
உருவாகிறது இரண்டாவது பூமி(I)

--------------------------------------------------------------------------------

cri


வாழ்வில் பல கேள்விகளுக்கு 100 விழுக்காடு உறுதியான விடை கிடைப்பதில்லை. உலகம் தோன்றியதெப்படி? பூமி உருவானதெப்படி? உயிர்கள் என்று, எப்போது, எங்கு தோன்றின? என்பவைகளுக்கு அறுதியிட்டு கூறுமளவுக்கு விடைகள் இல்லை. மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் மதக்கோட்பாடுகளின் அடிப்படையிலான நம்பிக்கைகளையும், நதி மூலம் ரிஷி மூலம் என்று அறிவியல் கண் கொண்டு அலசுவோர் அவை கூறும் கோட்பாடுகளையும் ஏற்று கொள்;கின்றனர். நெருப்புக் கோளத்திலிருந்து, நீரிலிருந்து மற்றும் வாயுவிலிருந்து உலகம் தோன்றியது என பல கோணங்களில் புரிதல்கள் மற்றும் தோற்றங்கள் உண்டு. பூமி மற்றும் உயிர்கள் தோன்றியதற்கான விடைகாணும் ஆய்வில் ஒன்றை தான் இன்றைய அறிவியல் உலகம் நிகழ்ச்சியில் கேட்க இருக்கிறோம்.

வானவியல் வல்லுனர்கள் 424 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்திற்கு அப்பாலுள்ள ஒரு விண்மீனை சுற்றி இரண்டாவது பூமி உருவாகிறது என்பதற்கான ஆதாரங்களை கண்டறிந்துள்ளனர். அண்மையில் உருவான, சூரியனை விட சற்று பெரிதான வயதில் இளைய ர்னு 113766 என்ற விண்மீனை சுற்றி மிகப்பெரிய வெப்பமான தூசி மண்டலம் காணப்படுகிறது. இந்த தூசி மண்டலம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து இறுகி கிரகங்களாக உருவாகிறது என்று அறிவியலாளர்கள் ஐயப்படுகின்றனர். நீரை திரவநிலையில் வைத்திருக்க ஏதுவான தட்பவெப்ப சூழ்நிலையுள்ள விண்மீன் அமைப்பு, வாழ்வதற்கு உகந்ததாக நம்பப்படும் பகுதியின் நடுவில் அமைந்துள்ளது. செவ்வாய் கிரகம் போன்ற அல்லது அதைவிட பெரிய அளவான உலகை உருவாக்குவதற்கு போதுமான பொருட்கள் இம்மண்டலத்தில் இருப்பதாக அறிவியலாளர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர். சுமார் 10 மில்லியன் ஆண்டுகள் வயதான இவ்விண்மீன், பாறைத்தன்மை கொண்ட கிரகங்களை உருவாக்கும் சரியான தருணத்தில் உள்ளது என்ற ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு முடிவுகள் வானியற்பியல் இதழில் வெளியாகவுள்ளன.இவ்வமைப்பு பூமியை உருவாக்கும் காலம் மிக சரியானது என்று மேரிலேண்ட் பல்டிமோரிலுள்ள ஜான்ஸ் ஹேப்கின்ஸ் பல்கலைகழக பயனுறு இயற்பியல் ஆய்வகத்தின் ஆய்வுக்குழு உறுப்பினர் காரே லிசே கூறினார். இந்த விண்மீன் அமைப்பு மிக அண்மையில் உருவாகியதாக இருந்தால் கோள் உருவாகும் தட்டு வாயுவால் நிறைந்திருந்து, வியாழன் கோளை போன்று வாயு நிரம்பிய பெரிய கோள்களை உருவாக்கி இருக்கும். இது உருவாகி அதிக காலமாகியிருந்தால் வானியல் ஆய்வில் ஸ்பிட்ஸர் கருவி நீண்டகாலம் முன்பே உருவான பாறையான கோள்களை காட்டியிருக்கும். இவ்விண்மீன் அமைப்பு பூமியை போன்ற கிரகத்தை உருவாக்குவதற்கான தூசிப் பொருட்களின் சரியான கலவையை, அதன் தட்டில் கொண்டுள்ளது என்று லிசே கூறினார்.


ஸ்பிட்ஸர் மின்காந்த அகசிவப்பு நிறமாலை மானியை பயன்படுத்தி ர்னு 113766 விண்மீனை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் இளைய சூரிய குடும்பங்கள்; மற்றும் வால்நட்சத்திரங்களை உருவாக்கும் பனிப்பந்து போன்ற பொருட்களை விட பதமானவை என்பதை இவ்வாய்வு குழுவினர் முடிவு செய்தனர். சூரிய குடும்பத்தின் ஆதிகால உள்ளடக்கங்களை அப்படியே மெருகு குலையாமல் கொண்டிருப்பதால் அவை விண் 'குளிர்பதனப்பெட்டிகள்' என கருதப்படுகின்றன. ஆனால் ர்னு 113766 சுற்றியுள்ள பொருட்கள் முதிர்ச்சியடைந்த கிரகங்கள் மற்றும் விண்கற்களில் காணப்படுவது போல பதமான பொருட்கள் அல்ல. "இத்தூசுமண்டலத்தில் காணப்படுகின்ற பொருட்களின் கலவை பூமியில் காணப்படும் எரிமலை குழம்பை நினைவூட்டுகிறது" என்ற லிசே "இவ்வமைப்பில் உருவாகியுள்ள தூசியை முதலாவதாக பார்த்தபோது ஹவாய் தீவிலான மௌனா கியா எரிமலை நினைவுக்கு வந்தது" என்றார். இவ்வமைப்பு பாறைகள் மற்றும் இரும்பு தாதுக்கள், படிகங்களுக்கு சமமானவை.முன்பு இவ்வாண்டில் 20.5 ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் அமைந்துள்ள மங்கலான சிவப்பு விண்மீன் கிளிசி 581 யை சுற்றி உருவாகியுள்ள பூமி போன்ற இரண்டு கிரகங்களை அறிவியலாளர்கள் கண்டறிந்ததாக அறிவித்தனர். கிளிசி 581சி மற்றும் கிளிசி 581டி என அழைக்கப்படும் இவ்விருகிரகங்களும் கிளிசி விண்மீனிலிருந்து, நீரை திரவநிலையில் வைத்திருக்கும் சரியான தொலைவில் அமைந்துள்ளன. ஆனால் இத்தகவல்களை உறுதி செய்ய இன்னும் பல கண்காணிப்புகள் தேவைப்படுகிறது.

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 08:00 AM
உருவாகிறது இரண்டாவது பூமி
இதுவரை, கிரக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 250 க்கு மேலான இதர சூரிய கோள்களை கண்டுபிடித்துள்ளனர். தொலைதூர உலகங்கள் வியாழன் கோளை விட பெரிய வாயுக் கோள்களாகும். தூசியால் கோள்கள் உருவாவதை போன்றே மனிதர்களும் மடிந்த விண்மீன்களிருந்து வெளியான துசியால் உருவாயினர் என்று கூறி உலக மற்றும் உயிரின உருவாக்கத்திற்கான விடை காண வானவியல் வல்லுனர்கள் முயற்சித்துள்ளனர்.

அது சரி, கோள்களும், மனிதர்களும் மடிந்த விண்மீன்களிருந்து வெளியான தூசியிலருந்து வந்ததாகக் கொண்டால் அந்த விண்மீன்களை உருவாக்கிய தூசி எங்கிருந்து வந்தது?

கருங்குழி எனப்படும் மடிந்துபோன விண்மீன்களால் ஏற்படும் ஈர்ப்புவிசை அதிகம் கொண்ட பெரும்பள்ளம் வாயுவை உள்ளிழுப்பதால் ஏற்படும் வெப்பமான கதிரியக்க ஆற்றலால் தூசி வந்தது என நாசாவின் தொலைநோக்கு கருவி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. ஸ்பிட்ஸர் விண் தொலைநோக்கி அண்மையில், 8 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு அப்பாலுள்ள ஒளிநிறைந்த, விண்மீன் போன்ற கட்டுகோப்பான, சூரிய குடும்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோள்களும், விண்கற்களும், நட்சத்திரங்களும் அடங்கிய பால்வீதியின் மொத்த ஆற்றல் வெளிப்பாட்டை கொண்ட குவாசர்களின் கருவில் அதிக அளவிலான தூசியை இனம் கண்டுள்ளது.இந்த தூசியில் இருப்பதை கண்டறிய தொலைநோக்கு கருவி மூலம் பார்த்தபோது கண்ணாடி, மணல், படிகம், பளிங்குக்கல், மாணிக்கம் மற்றும் நீலக்கல் போன்றவற்றின் அடையாளங்களை கண்டுபிடித்தனர் என்று இங்கிலாந்து மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழக சிஸ்கா மார்க்விக் கெம்பர் அம்மையார் கூறினார். வானியற்பியல் இதழில் வெளியிடப்படும் இவ்வாய்வின் முன்னணி ஆசிரியர் இவராவார்.

விண்மீன்கள் அதிகமான அளவு வாயுவால் ஆனது. தூசி, விண்மீன் உருவாக குளிராக்குகிற முறைவழியாக்கத்திற்கு மிக முக்கியமானது. எஞ்சிய தூசிகள் ஒன்றாகி கோள்களாகவும், வால்நட்சத்திரங்களாகவும்;, விண்கற்களாகவும் உருவாகின்றன என்று லாஸ் ஏஞ்சல், கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக வானவியல் வல்லுனரும், இவ்வாய்வு இணை ஆசிரியருமான சாரா ஹலாக்கர் தெரிவித்தார். "முடிவாக எல்லாம் விண்வெளி தூசியிலிருந்து உருவாகின்றன" என்ற மார்க்விக் கெம்பர் "இது புதிரின் எல்லா பகுதிகளை இணைத்து விடைக்காண்பது போல் நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை அறிதாலாகும்" என்றார். இளைய விண்வெளி கோளின் கருவுக்கு அப்பாலுள்ள, பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உருவான கோள்கள், மடிந்த விண்மீன்களின் உடைவால் உருவானதாகும். பூமியும் அவ்வாறு உருவானதே.அதுசரி, முதல் இரண்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னான அகிலம் மற்றும் ஆதிகால தலைமுறை விண்மீன் அமைப்புகள் உருவாக்கம் ஆகியவற்றிற்கான தூசி எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி மீண்டும் எழுவது சாத்தியமே.

"அது கருங்குழிகளிலிருந்து வெளியாகும் காற்றில் உள்ளது" என்ற மார்க்விக் கெம்பர் அம்மையார் "வாயு மூலக்கூறுகள் ஆயிரக்கணக்கான டிகிரி பாரன்கீட் வெப்பமுடைய இளைய விண்வெளிக்கோளின் கருவிலான வெப்பத்தில் இணைந்து தூசுக் கூட்டங்கள் உருவாகின்றன. இந்த கூட்டங்கள் சேர்ந்து, பெரிதாகி தூசி கட்டிகளாகி கற்களாக மாறுகின்றன" என்றார். "அகிலத்தின் ஆதிகால அடிப்படை புதிருக்கு விடையளிப்பதற்கான மிக முக்கிய ஆய்வு இது" என்று நாசா வானியற்பியல் பிரிவு முன்னாள் இயக்குனரும் கார்நெல் பல்கலைக்கழக வானவியலாளருமான டான் வீட்மேன் கூறினார்.

சுட்டிபையன்
26-05-2008, 08:03 AM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44689000/jpg/_44689104_soil_nasa_226.jpg

பீனிக்ஸ் அனுப்பிய செவ்வாயின் மேற்பரப்பு பற்றிய காட்சி. (பீனிக்ஸ் தரையிறங்கிய பகுதியை அண்டிய பகுதிகளில் ஒரு சிறிய பகுதி இதில் காண்பிக்கப்படுகின்றது.)

அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசாவுக்குச் சொந்தமான Phoenix lander (பீனிக்ஸ் லாண்டர்) சுருக்கமாக பீனிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் செவ்வாயில் உயிரினங்களின் பெறுதிகள் மற்றும் நீர் இருப்புக்கான சான்றுகளைத் தேடச் சென்றுள்ள ஆய்வுக்கலம், செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் நாசா விஞ்ஞானிகள் நிச்சயத்தபடி வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியுள்ளது.

விண்வெளியில் இருந்து செவ்வாயின் அடர்ந்த காற்றுமண்டலத்தினுள் சுமார் 21,000 கிலோமீற்றர்கள்/ மணித்தியாலம் என்ற வேகத்தில் பிரவேசித்த இக்கலம் குடைவிரிப்பான் (பரசூட்)உதவியுடன் தன் வேகத்தை ஒரு மனிதனின் அவசர நடைக்குரிய வேகத்துக்குக் குறைத்துக் கொண்டு இறுதியில் அதன் 3 கால்களையும் சரியான முறையில் செவ்வாயின் தரை மீது பதித்துக் கொண்டுள்ளது.

தரையிறங்கிய Phoenix ஆய்வுக்கலம் அனுப்பியுள்ள படங்களினை ஆதாரமாகக் கொண்டு பல தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை அது அனுப்பியுள்ள படங்களில் செவ்வாயின் மேற்பரப்புப் பாறைகள் மற்றும் கூறுகள் பற்றிய படங்களும்; Phoenix கலத்தின் சூரியக் கலத்தட்டுக்கள் சரியான வகையில் விரிந்திருக்கும் படங்களும்; கலத்தின் மூன்று கால்களில் ஒன்று சரிவர செவ்வாய் மேற்பரப்பில் பதிந்து நிற்கும் காட்சிகளும் பிரமிக்க வைப்பனவாக அமைந்துள்ளன.

Phoenix இன் இந்த வெற்றிகர தரையிறக்கத்தை நாசா விஞ்ஞானிகள் அக்கலம் தரையிறங்கித் தகவல்களை அனுப்பத் தொடங்கியதும்.. கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளனர்.

Phoenix ஆய்வுக்கலம் ஓரிடத்திலேயே தொடர்ந்து தரித்து நின்று ஆய்வுகளைச் செய்யக் கூடிய தன்மை உடையது. இது இடம்விட்டு இடம் நகரும் ஆற்றல் அற்றது. இதற்கு முன்னர் 2004 இல் நாசா அனுப்பிய இரண்டு ரோவர்களான ஸ்பிரிட் மற்றும் ஒப்பசுனிற்றி ரோவர்கள் நகரும் தன்மை உடையன. ஆனால் அவற்றால் செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் இருந்து மாதிரிகளைத் திரட்டி பகுப்பாய்வுகளைச் செய்யும் திறன் அதிகம் இருக்கவில்லை. ஆனால் Phoenix அது தன்னுடன் கொண்டுள்ள தன்னியக்க பொறியில் இயங்கவல்ல கையைக் கொண்டு மாதிரிகளைத் திரட்டி, ஏலவே Phoenix இல் பொருத்தப்பட்டுள்ள பெளதீக மற்றும் இரசாயனப் பகுப்பாய்வு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வுகளைச் செய்து அதன் தரவுகளை பூமிக்கு அனுப்பும் வல்லமை கொண்டது மட்டுமன்றி நின்ற இடத்தில் இருந்து கொண்டு சுற்றயலைப் படம் பிடிக்கும் மற்றும் சூழலின் தன்மைகளை பெளதீக ரீதியில் உணரும் திறனும் அதற்கு உண்டு. அதற்கேற்ற வகையில் அதில் பல விஞ்ஞான பகுப்பாய்வு உபகரணங்களுடன் உணரிகளும் கமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

Phoenix அனுப்பிய செவ்வாயின் மேற்பரப்புப் பற்றிய படங்களையே நாசா தற்போது ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டு வருகிறது. அடுத்து வரும் சில தினங்களில் Phoenix தனது பகுப்பாய்வுச் செயற்பாட்டையும் வெற்றிகரமாக செய்ய ஆரம்பித்து விடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த காலங்களில் பூமியில் இருந்து செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்ட சுமார் 50% கலங்கள் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கத் தவறியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

நாசாவினால் செவ்வாய் நோக்கி அனுப்பப்பட்டு தோல்வியில் முடிந்த கலங்களின் சாம்பலில் இருந்து உருவானது என்பதை நினைவு கூறவே இக்கலத்துக்கு பீனிக்ஸ் (Phoenix) என்று பெயரிட்டிருந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

செவ்வாய்க்கு பூமியில் இருந்து மனிதன் உருவாக்கிய செயற்கைக் கலத்தை அனுப்பிய முதலாவது நாடு ரஷ்சியா ஆகும். அந்த நாடு 1960 ம் ஆண்டு தனது முதற்கலத்தை செவ்வாய் நோக்கி ஏவியிருந்தமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. விண்ணியல் ஆய்வுகளைப் பொறுத்தவரை.. சரித்திரத்தை ஆரம்பித்து வைத்து மனித குலத்துக்கு பெருமை சேர்த்தவர்கள் ரஷ்சியர்கள் என்றால் அது மிகையல்ல.

அறிஞர்
28-05-2008, 02:22 AM
ஒவ்வொன்றும் சுவையான, அருமையான தகவல்கள்... சுட்டி...

வாழ்த்துக்கள்.. இன்னும் தொடருங்கள்...

சுட்டிபையன்
29-05-2008, 01:31 PM
செவ்வாய் கிரகத்தில் இறங்கும் `பறவை'

[27 - May - 2008] என்.ராமதுரை

அமெரிக்க விண்வெளிக் கேந்திரத்திலிருந்து 9 மாதங்களுக்கு முன்னர் செலுத்தப்பட்ட விண்கலம் சுமார் 42 கோடி கிலோ மீற்றர் பயணத்துக்குப் பிறகு இந்திய நேரப்படி நேற்று (திங்கட்கிழமை) பகலில் செவ்வாய் கிரகத்தில் இறங்கப் போகிறது. இது ஆளில்லா விண்கலமாகும்.

கிரேக்க புராணத்தில் வரும் `பீனிக்ஸ்' என்னும் பறவையின் பெயர் இந்த விண்கலத்துக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்கலத்துக்குப் பறவையின் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இதன் வடிவத்துக்கும் பறவையின் உருவத்துக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. சொல்லப் போனால் பீனிக்ஸ் விண்கலத்தின் வடிவம் ஹோட்டல்களில் காணப்படும் வட்டமான மேசை போல உள்ளது. உயரம் சுமார் ஒன்றரை மீற்றர், எடை 350 கிலோ.

இந்த விண்கலத்தில் பல பரிசோதனைகளுக்கான கருவிகள் உண்டு. முக்கியமாக மண்ணைத் தோண்டுவதற்கென சுமார் இரண்டரை மீற்றர் நீளத்துக்கு வலுவான கரம் உள்ளது.

பீனிக்ஸ் விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தில் இறங்கிய பின்னர் இந்தக் கரத்தைப் பயன்படுத்தி சுமார் 2 அடி ஆழத்துக்கு மண்ணைத் தோண்டி அங்கு மண்ணுக்கு அடியில் ஐஸ் கட்டி இருக்கிறதா என்று ஆராயப்போகிறது. எதற்கு இந்தப் பரிசோதனை?

செவ்வாய் கிரகத்தில் பரவலாக மண்ணுக்கு அடியில் நிறைய ஐஸ் கடடி இருக்குமானால் அதை உருக்கி நீரைப் பெற முடியும். நீரைப் பெற முடியும் என்றால் அந்த நீரை ஆக்சிஜன் வாயுவாகவும் ஹைட்ரஜன் வாயுவாகவும் தனித்தனியே பிரித்துக் கொள்ள இயலும். இந்த வாயுக்களைப் பின்னர் ராக்கெட் இயக்கத்துக்கான எரிபொருளாகவும் மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.

இன்னும் சுமார் 20 ஆண்டுகளில் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனிதனை அனுப்ப உத்தேசம் உள்ளது. ஆகவே செவ்வாயில் ஐஸ் கட்டி வடிவில் தண்ணீர் இருப்பதாகத் தெரியவருமானால் அது செவ்வாயில் மனிதன் தங்கி இருப்பதற்கு பேருதவியாக இருக்கும்.

இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் செவ்வாயில் எண்ணற்ற கால்வாய்கள் இருப்பதாக பெர்சிவல் லோவல் (1855 - 1916) என்ற அமெரிக்க விஞ்ஞானி 1895 இல் அடித்துக் கூறினார்.

வானவியலில் ஆர்வம் கொண்ட அவர் சொந்தச் செலவில் வான் ஆராய்ச்சிக் கூடம் அமைத்து டெலஸ்கோப் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தை விரிவாக ஆராய்ந்தார்.

செவ்வாய் கிரக வாசிகள் பொறியியலில் நம்மை விட மிக முன்னேறிய நிலையில் உள்ளதாகவும் செவ்வாயின் கால்வாய்கள் இதைக் காட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார்.

லோவலின் இக் கருத்துகளுக்கு அப்போது கடும் எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. ஆனால், லோவலை தப்பு சொல்ல முடியாது. டெலஸ்கோப் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தை உற்றுக் கவனித்த போது குறுக்கும் நெடுக்குமாகக் கோடுகள் தெரிந்தன. லோவல் அவற்றைக் கால்வாய்கள் என்று நம்பினார். பின்னர் தான் அவை வெறும் மாயை என்று தெரிய வந்தது.

நீங்கள் வானில் மேகங்களைக் கவனித்தால் சில சமயங்களில் அவை மாடு போல அல்லது யானை போல தோற்றம் அளிக்கும். செவ்வாய் கிரகத்தின் கோடுகள் அப்படி கண்ணை ஏமாற்றுகின்றன மாயை என்பது பின்னர் புலனாகியது.

எனினும், லோவல் காலத்திலும் சரி அதற்குப் பின்னரும் சரி மேலை நாடுகளில் பல நாவலாசிரியர்கள் செவ்வாய் கிரகம் பற்றி இஷ்டத்துக்குத் தங்கள் கற்பனையைத் தட்டிவிட்டு செவ்வாயில் விசித்தர உருவம் கொண்ட `மனிதர்கள்' இருப்பதாகக் கதைகள் எழுதினர்.

செவ்வாயிலிருந்து `பச்சை' நிற மனிதர்கள் பூமி மீது படையெடுப்பு நடத்துவது போன்ற கதைகள் அமெரிக்காவில் நிறையவே வெளிவந்தன. ஆகவே, அமெரிக்காவிலும் பிற மேற்கத்திய நாடுகளிலும் செவ்வாய் கிரகத்தில் உண்மையிலேயே பச்சை நிற மனிதர்கள் உள்ளதாகப் பாமர மக்களில் பலரும் நம்பினர்.

அமெரிக்க ஹாலிவுட் படத் தயாரிப்பாளர்கள் இன்னமும் விடுவதாக இல்லை. செவ்வாயில் அபூர்வ மனிதர்கள் இருப்பது போன்ற கற்பனையில் பல ஆங்கிலப் படங்களைத் தயாரித்து வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

உண்மையில் செவ்வாய் கிரகத்தில் புழு பூச்சி கூட இல்லை. நுண்ணுயிர்களும் இல்லை. அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஆளில்லா விண்கலங்களை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப ஆரம்பித்தபோது இது உறுதியாகியது.

கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த இரண்டு நாடுகளும் பல விண்கலங்களை அனுப்பியுள்ளன. எனினும் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்வதில் அமெரிக்காவுக்குத் தான் அதிக வெற்றி கிட்டியுள்ளது. பல ரஷிய விண்கலங்கள் தோல்வியே கண்டன.

அமெரிக்கா 1975 இல் அனுப்பிய வைக்கிங் - 1 மற்றும் வைக்கிங் -2 விண்கலங்கள் செவ்வாயில் இறங்கி விரிவான பரிசோதனைகளை நடத்தின.

செவ்வாயின் தரையில் நுண்ணுயிர்கள் உள்ளனவா என்று இவை ஆராய்ந்தன. ஆனால் அதில் தீர்மானமான முடிவு கிட்டவில்லை. அதன் பிறகு பல விண்கலங்கள் செவ்வாய்க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

பல விண்கலங்கள் செவ்வாயில் இறங்கி ஆராய்ந்துள்ள போதிலும் அக்கிரகத்தில் தண்ணீர் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு இன்னும் விடை கிடைக்கவில்லை.

இது விஷயத்தில் விடாப்பிடியாக விஞ்ஞானிகள் விண்கலங்களை அனுப்பி ஆராய்வதற்கு காரணம் உள்ளது.

செவ்வாய் கிரகத்தில் என்றோ- பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தண்ணீர் பெரும் பிரவாகமாகப் பெருக்கெடுத்து ஓடியதற்கான தடயங்கள் காணப்படுகின்றன.

சுமார் 4 ஆயிரம் கிலோ மீற்றர் நீளம் கொண்ட மிகப் பெரிய நதி செவ்வாயில் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. இந்த நதி ஓடியபோது ஏற்பட்ட மிக ஆழமான பள்ளத்தாக்குகள் இப்போதும் காணப்படுகின்றன.

கடந்த காலத்தில் செவ்வாய்க்குச் சென்ற விண்கலங்கள் இவை பற்றி விரிவான படங்களை அனுப்பியுள்ளன.

செவ்வாயில் ஏதோ ஒரு காலத்தில் பிரம்மாண்டமான நதி ஓடியது என்றால் அந்த தண்ணீர் அனைத்தும் எங்கே போயிற்று என்பது பெரும் புதிராக உள்ளது.

காற்று மண்டலத்தில் நீராவி வடிவில் தண்ணீர் உள்ளதா என்றால் அதுவும் இல்லை.

இங்கு ஒன்றைக் கவனிக்க வேண்டும். பூமியுடன் ஒப்பிட்டால் செவ்வாய் கிரகம் வடிவில் சிறியது. செவ்வாயின் குறுக்களவு பூமியின் குறுக்களவில் பாதி தான்.

எந்த ஒரு கிரகமாக இருந்தாலும் அது எந்த அளவுக்குப் பெரியதாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அதற்கு ஈர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். செவ்வாய் கிரகம் வடிவில் சிறியது என்பதால் அதன் ஈர்ப்பு சக்தி குறைவு.

ஆகவே அக் கிரகத்தினால் தனது காற்று மண்டலத்தை ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது.

இன்னொன்று, ஒரு கிரகத்தில் காற்று மண்டலத்தின் அடர்த்தி நல்ல அளவில் இருக்குமானால் அதனால் பல சாதகங்கள் உண்டு. பூமியின் காற்று மண்டலம் நன்கு அடர்த்தியாக உள்ள காரணத்தால் தான் பூமியில் நீரானது திரவ வடிவில் உள்ளது.

செவ்வாயில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் காற்று மண்டல அடர்த்தி பெரிதும் குறைந்தபோது அதன் தண்ணீரானது வாயுக்களாகப் பிரிந்து அக் கிரகத்திலிருந்தே வெளியேறி விண்வெளிக்குப் போய்விட்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்து உள்ளது.

ஒரு வேளை செவ்வாயில் மிச்ச மீதியாக இருக்கின்ற நீரானது அதன் துருவப் பகுதியில் உறைந்த ஐஸ் கட்டி வடிவில் இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

ஆகவே தான் இப்போது முதல் தடவையாக அமெரிக்க விண்கலம் ஒன்று செவ்வாயின் வட துருவப் பகுதியில் போய் இறங்க இருக்கிறது.

பீனிக்ஸ் விண்கலம் மட்டும் செவ்வாயில் நிலத்துக்கு அடியில் ஐஸ் கட்டி வடிவில் தண்ணீர் உள்ளதாகக் கண்டுபிடிக்குமேயானால் அது கடந்த பல நூற்றாண்டுகளில் இல்லாத மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாக இருக்கும்.

ஆனால் பீனிக்ஸ் விண்கலம் செவ்வாயில் பத்திரமாகப் போய் இறங்க வேண்டுமே என்பது அமெரிக்க விஞ்ஞானிகளின் முதல் கவலையாகும்.

2007 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் திகதி விண்வெளியில் செலுத்தப்பட்ட பீனிக்ஸ், செவ்வாயை நெருங்கும் கட்டத்தில் அதன் வேகம் மணிக்கு 21 ஆயிரம் கிலோமீற்றராக இருக்கும்.

அடுத்து அது செவ்வாய் கிரகத்தின் தரையை நோக்கிப் பாயும். அப்போது செவ்வாயின் காற்று மண்டல உராய்வு காரணமாக சுமார் 2000 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பம் தோன்றும். இந்த வெப்பம் விண்கலத்தைத் தாக்காதபடி வெப்பக் காப்புக் கேடயம் உள்ளது. தரையிலிருந்து சற்று உயரத்தில் பீனிக்ஸ் விண்கலத்தின் பாராசூட்டுகள் விரிவடையும்.

ஒரு கட்டத்தில் பாராசூட்டுகள் கழன்றுகொள்ளும். பின்னர் விண்கலத்தின் வேகத்தை மிகவும் குறைப்பதற்கான கருவிகள் செயல்படும். இறுதியில் வேகம் மணிக்கு 8 கிலோ மீற்றராகக் குறையும் போது விண்கலத்தின் மூன்று கால்களும் தரையில் ஊன்றி உட்காரும். தரையிறங்குவதில் வெவ்வேறு கட்டங்களில் எல்லாம் சரியாகச் செயல்பட்டாக வேண்டுமே என்பது தான் விஞ்ஞானிகளின் கவலை.

கடந்த காலத்தில் பல விண்கலங்கள் சரியாகத் தரையிறங்காமல் செவ்வாயின் தரையில் மோதி நொறுங்கியது உண்டு. பீனிக்ஸ் விஷயத்தில் அப்படி ஏற்படாது என்று கருத இடம் இருக்கிறது.

ஏனெனில் கிரேக்க புராணப்படி பீனிக்ஸ் பறவை சாகாவரம் பெற்றதாகும்.

(கட்டுரையாளர் : மூத்த பத்திரிகையாளர்)

தினமணி
http://www.thinakkural.com/news/2008/5/27/...s_page51582.htm

சுட்டிபையன்
29-05-2008, 01:34 PM
வாஷிங்டன்:
கிட்டத்தட்ட 10 மாத பயணத்திற்குப் பிறகு செவ்வாய் கிரகத்தின் வட துருவத்தில் தரையிறங்கியுள்ளது அமெரிக்கா அனுப்பிய அதி நவீன விண்கலமான பீனிக்ஸ். தனது முதல் புகைப்படங்களையும் அது அனுப்பி வைத்துள்ளது.

பூமியைத் தாண்டி செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரினம் வாழும் சூழ்நிலை இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. அங்கு தண்ணீர் உறைந்த நிலையில் இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து செவ்வாய் கிரக ஆய்வுகளில் அமெரிக்கா தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

செவ்வாய் கிரகத்தின் தென் பகுதியில்தான் பெருமளவில் இதுவரை ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் இதுவரை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத வட துருவத்தில் முழுமையான ஆய்வை நடத்த பீனிக்ஸ் என்கிற அதி நவீன விண்கலத்தை நாசா வடிவமைத்தது.

கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி பீனிக்ஸ் செவ்வாய் பயணத்தைத் தொடங்கியது. கிட்டத்தட்ட 10 மாத பயணத்திற்குப் பின்னர், 422 மில்லியன் மைல்களைக் கடந்த செவ்வாய் கிரகத்தின் வட துருவத்தில் நேற்று பீனிக்ஸ் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது.
http://tamilgallery.oneindia.in/d/602227-1/mars.jpg
http://www.welt.de/multimedia/archive/00338/mars_sonde_DW_Wisse_338061g.jpg
http://www.welt.de/multimedia/archive/00309/Phoenix2_BM_Berlin__309697g.jpg
http://www.welt.de/multimedia/archive/00309/Phoenix6_BM_Berlin__309751g.jpg

செவ்வாய் கிரகம் பத்திரமாக தரையிறங்கியதும், பாசதீனா நகரில் உள்ள தரைக் கட்டுப்பாட்டு மைய விஞ்ஞானிகள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஆரவாரத்துடன் கைகளைத் தட்டி ஒருவரை ஒருவர் கட்டிப்பிடித்து சந்தோஷத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டனர்.

இந்தியாவைப் பூர்வீமாகக் கொண்ட பிரசுன் தேசாய் தலைமையிலான விஞ்ஞானிகள் குழுதான் பீனிக்ஸ் தரையிறங்குவதை கண்காணித்து வந்த குழு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

10 மாதமாக பீனிக்ஸ் பயணம் செய்ததை விட அது தரையிறங்க எடுத்துக் கொண்ட 7 நிமிடங்கள்தான் நாசா விஞ்ஞானிகளை பெரும் பதட்டத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது. ஆனால் வெற்றிகரமாக பீனிக்ஸ் தரையிறங்கியதால் அனைவரும் பெரும் நிம்மதியடைந்தனர்.

ஒரு மணி நேரத்திற்கு 12,000 மைல் வேகத்தில், பீனிக்ஸ் தரையிறங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
http://tamilgallery.oneindia.in/d/602225-1/mars1.jpg

செவ்வாயில் தரையிறங்கியுள்ள பீனிக்ஸ் விண்கலம் நல்ல நிலையில் இருப்பதாகவும், புகைப்படங்களை அனுப்பத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் நாசா தெரிவித்துள்ளது.

அது அனுப்பியுள்ள முதல் புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது. விண்கலத்தின் இரு பகுதிகளின் படங்கள் மற்றும் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் செவ்வாய் கிரகத்தின் வெளிப்பரப்பு ஆகியவற்றை பீனிக்ஸ் படம் எடுத்து அனுப்பி வைத்துள்ளது.

பீனிக்ஸ், செவ்வாயில் 3 மாதங்களுக்கு தங்கியிருக்கும். அங்கு உறைந்த நிலையில் உள்ள தண்ணீர் எப்போதாவது உருகியிருக்கிறதா என்பது குறித்தும், உயிரினங்கள் வசிப்பதற்கேற்ற வாய்ப்புகள் செவ்வாயில் உள்ளதா என்பது குறித்து பீனிக்ஸ் முக்கியமாக ஆராய உள்ளது.

இந்த ஆய்வு குறித்து பிரசுன் தேசாய் கூறுகையில், செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏராளமான தாதுக்கள் இருப்பதாக கருதுகிறோம். அதுகுறித்து இந்த முறை விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும். அங்கு உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கேற்ற நேரடி வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை. அதேசமயம், அதற்கான அடையாளங்கள் இருக்கலாம் என நம்புகிறோம் என்றார் தேசாய்.

பீனிக்ஸ் அனுப்பப் போகும் படங்கள், கொடுக்கப் போகும் தகவல்களை நாசா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் பெரும் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்

தற்ஸ்தமிழ்.கொம்

சுட்டிபையன்
29-05-2008, 02:06 PM
அகிலம் சிறியது; எல்லையுடையது என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள்.
அகிலம் (universe) எல்லையற்றது,பிரமாண்டமானது என்ற கருதுகோள்கள் பல காலமாக அறிவியல் உலகில் இருந்து வரும் ஒரு அம்சம். ஆனால் அண்மைய ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வானியல் அவதானிப்புக்களின் பிரகாரம் அகிலம் என்பது எல்லையுடையது ஒப்பீட்டளவில் சிறியது ஒரு காற்பந்து போலவோ அல்லது ஒரு டோனட் (doughnut) போலவோ இருக்க வேண்டும் என்று விஞ்ஞானிகள் தற்போது கருதுகின்றனர். இந்தப் புதிய கருதுகோள் 2003 இல் இருந்து பெரிதும் பிரபல்யமடைந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அகிலத்தின் மீது செய்யப்பட்ட அவதானிப்பின் படி அங்கு எதிர்பாராத வகையில் ஒத்த தன்மைகள் மீளப்படுவதாக பெரு வெடிப்புக்குப் பின்னர் காழற்பட்ட வானியல் நுண்ணலைகளின் தன்மைகளை ஆராய்ந்த வேளை தெரிய வந்துள்ளதாம்.

http://www.space.com/images/bestgalactic_sombrero_02.jpg
டோனட் (doughnut கலxய்) கலக்சி

சுட்டிபையன்
29-05-2008, 02:07 PM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44680000/gif/_44680846_landing_1_sites466.gif
Phoenix lander செவ்வாயில் தரையிறங்கிய பகுதியும் இதற்கு முன்னர் செவ்வாய்க்கான கலங்கள் செவ்வாயில் தரையிறங்கிய இடங்களும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

சுட்டிபையன்
29-05-2008, 02:07 PM
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44680000/gif/_44680850_phoenix_lander466.gif
Phoenix lander உம் அதன் 7 பிரதான விஞ்ஞான உபகரணப் பகுதிகளும்.