PDA

View Full Version : குறுங்கவிதைகள்Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8]

 1. முதுமையில் இனிமை !
 2. பக்குவம்
 3. ஹைக்கூ 1 ... ஹைக்கூ 2 / ஆர். தர்மராஜன்
 4. சின்ன சின்ன சிலேடைகள்
 5. ஹைக்கூ 3 / வியாபாரம்
 6. ஹைக்கூ 4 / முரண் (ஆர். தர்மராஜன்)
 7. மாமியார்(ஹைக்கூ / ஆர். தர்மராஜன்)
 8. ஆர்ப்பாட்டம் (ஹைக்கூ by ஆர். தர்மராஜன்)
 9. ஆச்சரியம்! (ஹைக்கூ by ஆர். தர்மராஜன்)
 10. ஹைக்கூ
 11. மென் வில்லை
 12. வாழ்க்கை பயங்கள் (மறு பதிப்பு)
 13. என்றும் புதியது
 14. திருந்திடு.. தீயே...!!
 15. காவிரி
 16. தமிழா!
 17. கலைஞர் -1
 18. கலைஞர் - 2
 19. கலைஞர் - 24
 20. சுதந்திர தின வாழ்த்துகள்
 21. கலைஞர் - 26
 22. கரோனா
 23. கரோனா- கையுறை
 24. சிறை கைதி